Rola księgowości w działalności przedsiębiorstw

Księgowość przedsiębiorstwa stanowi system ewidencji stosowany przez jednostki, który ma na celu liczbowe ujęcie środków gospodarczych, procesów oraz wyników finansowych działalności. Ponadto, do jej zadań należy przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie danych oraz udostępnianie informacji na temat zdarzeń wpływających na zmianę wielkości majątku, jego struktury, zdolności płatniczej oraz źródeł finansowania. Czym jest księgowość? Księgowość często rozumie […]

Rola księgowości w działalności przedsiębiorstw

Księgowość przedsiębiorstwa stanowi system ewidencji stosowany przez jednostki, który ma na celu liczbowe ujęcie środków gospodarczych, procesów oraz wyników finansowych działalności. Ponadto, do jej zadań należy przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie danych oraz udostępnianie informacji na temat zdarzeń wpływających na zmianę wielkości majątku, jego struktury, zdolności płatniczej oraz źródeł finansowania.

Czym jest księgowość?

Księgowość często rozumie się jako komórkę organizacyjną danej jednostki, której działalność polega głównie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, dokonywaniu wycen aktywów i pasywów, tworzeniu zestawów obrotów i sald oraz przechowywaniu dowodów księgowych. Sama rachunkowość to rodzaj ewidencji odzwierciedlająca działalność gospodarczą i sytuację majątkową jednostki gospodarującej, na przykład przedsiębiorstwa. Jej celem jest stworzenie liczbowych podstaw, które będą podstawą do podejmowania wielu decyzji na różnych stopniach zarządzania.

Księgowość można określić też jako model podwójnej klasyfikacji wartości, którego celem jest analiza strumieni dochodu oraz ocena wielkości majątku i kapitału (są one zależne od wielu warunków).

Kto prowadzi księgowość w przedsiębiorstwie?

Za prowadzenie księgowości w danej firmie odpowiada księgowy, którego obecna rola jest znacznie ważniejsza, niż była w przeszłości.

Wszystko dlatego, że rośnie zapotrzebowanie na usługi z zakresu podatkowości i rachunkowości ze strony przedsiębiorstw, których właściciele zwykle nie posiadają odpowiedniej wiedzy pozwalającej na zajmowanie się tymi sprawami samodzielnie. W takich przypadkach pomoc księgowego jest nieoceniona – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Księgowo -Podatkową “K&K”.

Zadania głównego księgowego regulowane są przez art. 54 ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Warto wiedzieć, że Głównym księgowym zostać może taka osoba, która podejmuje odpowiedzialność za prowadzenie księgowości danego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj zadaniem Głównego księgowego jest nadzorowanie prac podległych mu księgowych pracujących na niższym szczeblu.

Zakres prac księgowości w przedsiębiorstwie

Do zadań księgowego w firmie należy głównie:

  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów,
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
śr. ocena 5 / głosów 1