Serwis kotłów. Co psuje się najczęściej?

Kotły na paliwa stałe to najbardziej efektywny sposób na ocieplenie naszych domów. Ich największe zalety to niskie koszty eksploatacji oraz wygoda użytkowania, Pracują z instalacją centralnego ogrzewania oraz ogrzewaniem podłogowym, doskonale ogrzeją także wodę użytkową. Niestety, kotły, jak każde mechaniczne urządzenie, ulegają awarii. Co psuje się w nich najczęściej?

Przede wszystkim, w  przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek usterki, należy powstrzymać się od prób samodzielnych napraw. Wezwijmy na pomoc fachowców, którzy przeprowadzą diagnostykę urządzenia  i usuną awarię. Co psuje się najczęściej?

Cofanie się żaru

Cofanie się żaru może być powodowane zarówno niewłaściwym użytkowaniem kotła, jak i przypadkowym zerwaniem się zawleczki, czyli brakiem możliwości obrotu ślimaka.

Dbajmy zatem o drożność kotła,przeprowadzając jego regularną konserwację, oferowaną na przykład przez Wytwórnię Kotłów Jańczak.

Ponadto należy pamiętać o szczelnym zamykaniu zasobnika paliwa, dobrym stanie uszczelki klapy zasobnika paliwa, drożnym kanale i mieszaczu powietrza nadmuchowego z wentylatora do prawidłowego spalania paliwa.

Najczęstsze awarie

W kotłach na paliwa stałe najczęściej mamy do czynienia z takimi usterkami jak:

  • wyciekiem wody,
  • zamknięciem zaworów w instalacji,
  • zbyt dużym dopływem powietrza,
  • wadliwym działaniem wentylatora nadmuchowego.

Zapowietrzenia kotła

Zapowietrzenie kotła powoduje obniżenie jego sprawności, co w konsekwencji ma wpływ na niedogrzanie pomieszczeń położonych najdalej od źródła ciepła.

Tego typu usterka najczęściej pojawia się w kotłach o układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym. Do zapowietrzania się tego typu kotłów prowadzi niewłaściwe umiejscowienie zbiornika wyrównawczego.

Na zapowietrzenie się urządzenia będzie miała wpływ także nieprawidłowa instalacja kotła, nie uwzględniająca strat hydraulicznych przepływu. Pamiętajmy, że każdy odcinek rury instalacyjnej, rozgałęzienie i grzejnik powodują pewne straty przepływu.

Niska wydajność cieplna

Niska wydajność cieplna to jedna z najczęstszych awarii, z jakimi borykają się użytkownicy kotłów na paliwa stałe. Jej przyczyny mogą być bardzo różne, od braku dopływu powietrza do kotłowni, zanieczyszczenie kanałów spalinowych, przez nieprawidłowo dobraną moc w stosunku do powierzchni domu, po nieprawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalacją c.o. Problemem będzie także nieprawidłowa praca wentylatora nadmuchowego lub regulatora elektrycznego oraz spalanie złej jakości paliwa.

śr. ocena 6.3 / głosów 4