Transport towarów niebezpiecznych – co należy o nim wiedzieć?

Przewozy towarów niebezpiecznych regulowane są przez wiele aktów i wymogów prawnych, które powstały po to, by zminimalizować ryzyko, jakie niesie ze sobą transport towarów będących zagrożeniem w szerokim tego słowa znaczeniu. Przewoźnicy muszą brać pod uwagę też różnice w regulacjach prawnych różnych krajów. Co warto wiedzieć o transporcie towarów niebezpiecznych?

Czym są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, to takie, które z jakiegoś powodu zagrażają życiu czy zdrowiu ludzkiemu, środowisku lub dobrom materialnym. Organizacja Narodów Zjednoczonych skatalogowała te towary, nadając im stopień zagrożenia, jakie potencjalnie niosą.
Myśląc o niebezpiecznych towarach, wyobrażamy sobie ogromne beczki wypełnione żrącymi kwasami, jednak to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ do tej grupy zaliczamy także produkty, których raczej nie skojarzylibyśmy z zagrożeniem dla nas czy otoczenia. Obecność telefonów, laptopów, czy choćby perfum na liście towarów niebezpiecznych może dziwić, lecz nieumiejętne postępowanie z tymi produktami nieść niekiedy wręcz katastrofalne skutki.

Skatalogowane produkty zostały podzielone na klasy oraz kilka podklas. Od tego, do której  klasy należy dany produkt, będą zależeć sposoby oznaczania, pakowania i transportu przesyłki.

Wymogi przy przewozie towarów niebezpiecznych

Najważniejszą kwestią przy transporcie towarów będących potencjalnym zagrożeniem są kompetentni przewoźnicy. Każdy kierowca przewożący takie produkty musi przejść odpowiednie szkolenia, dzięki którym będzie w stanie zminimalizować ryzyko sytuacji niebezpiecznych. Zanim przewoźnik będzie mógł wykonywać swoją pracę, musi zdać także odpowiednie egzaminy.

Oprócz restrykcji dotyczących przewoźników kolejnym wymogiem jest odpowiednie wyposażenie pojazdów, w których towary niebezpieczne będą przewożone. Wyposażenie to ma służyć ochronie kierowcy i osób obsługujących ładunek oraz zapobieganiu szkodom w razie wypadku. Wymienić można tu sprzęt taki jak m.in.:

  • płyn do płukania oczu,
  • okulary ochronne,
  • specjalistyczne urządzenia nakładane na studzienki kanalizacyjne.

Opakowania towarów niebezpiecznych muszą być odpowiednio oznakowane zgodnie z ich klasą. Także pojazdy muszą mieć odpowiednie nalepki sygnalizujące, jakiego rodzaju towar niebezpieczny jest w nich przewożony. Obowiązkiem przewoźnika jest również dobór pojazdu do materiałów.

Jeżeli chcemy, by nasze towary zostały przewiezione w sposób bezpieczny i profesjonalny, warto zadbać o wybór dobrej firmy przewozowej. Godną polecenia firmą spedycyjną jest MAXIMUS.

śr. ocena 5 / głosów 5