Ubiór służb mundurowych – przegląd rozwiązań

Służby mundurowe – jak sama nazwa wskazuje – zobligowane są do noszenia mundurów. Charakter tych jednostek zobowiązuje zaś do tego, aby odzież pracowników służb mundurowych była zunifikowana, szyta wedle ściśle określonych przez odpowiednie ministerstwa reguł oraz pozwalała na szybką identyfikację. Jakie rodzaje mundurów wyróżniamy? Kto zajmuje się ich szyciem?

Charakter ubioru służbowego jednostek mundurowych

Służby mundurowe należą do bardzo sformalizowanych jednostek, które powoływane są przez organy państwa do spełniania części jego podstawowych zadań. Pośród wielu istniejących wyróżniamy takie jednostki jak: siły zbrojne, czyli wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna, służby więzienne, straż miejska i gminna oraz kolej. Do służb mundurowych zwykło się także zaliczać pracowników ochrony, z uwagi na przepisy, dotyczące ich ubioru.

O charakterze i wyglądzie ubiorów służbowych dla poszczególnych jednostek decydują odpowiednie ministerstwa. I tak w przypadku mundurów sił zbrojnych głos decydujący ma Ministerstwo Obrony Narodowej, a policji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku pozostałych służb charakter ich codziennej odzieży określany jest przez odpowiednie organy zarządzające w danej jednostce. W przypadku pracowników ochrony zaś istnieje wymóg, aby ich ubiór był jednolity i jednoznacznie wskazywał na charakter wykonywanej pracy oraz agencję, w której są zatrudnieni (zazwyczaj wystarcza odpowiedni nadruk bądź haft, zawierający nazwę firmy i logo).

Dlaczego mundury?

Funkcjonariusze służb mundurowych zobowiązani są do noszenia specjalnych uniformów z uwagi na specyficzny charakter ich pracy. Jako że jednostki mundurowe powoływane są w celu służby na rzecz obywateli, ich pracownicy muszą być szybko i łatwo identyfikowani. Każdy z nas musi bowiem mieć możliwość rozpoznania ich przynależności do konkretnej formacji, czy – idąc dalej – określonej funkcji pełnionej na danej służbie.

Rodzaje mundurów

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z Fabryki Umundurowania Braci Kłoskowskich HERO Collection:

Rodzaj munduru ściśle określa przynależność do danej jednostki. Pośród mundurów w obrębie konkretnej jednostki zaś wyróżnić możemy na przykład mundury letnie i zimowe, ćwiczebne, wyjściowe oraz galowe – jak to ma miejsce w przypadku służb policyjnych czy sił zbrojnych. Ponadto pośród wyżej wymienionych istnieje więcej typów uniformów – w zależności od rodzaju przydzielonych zadań oraz charakteru jednostki.

Ubiór służbowy musi spełniać wszystkie konieczne wymogi, określone przez właściwe organy władzy, ale – z uwagi na to, iż jest noszony przez pracowników tych służb każdego dnia – musi on także być wygodny i komfortowy. A jak wiemy, warunki, w jakich pracują służby mundurowe, niekiedy bywają bardzo trudne.

Kto szyje mundury?

Szyciem mundurów zajmują się wyspecjalizowane firmy takie jak fabryka umundurowania, w której pracuje nasz rozmówca. Firmy takie posiadają odpowiednie zaplecze w postaci pracowni krawiectwa ciężkiego, lekkiego oraz miarowego. Dalej – pracownię czapnictwa i haftu. W takim przedsiębiorstwie nie może też zabraknąć pracowni grawerskiej oraz obuwniczej, wszak mundury wyposażone muszą być w guziki z odpowiednimi, wygrawerowanymi symbolami i uzupełnione o właściwe obuwie.

Poza specjalistycznym wyposażeniem firma taka posiada oczywiście zespół doświadczonych oraz przeszkolonych specjalistów. Szycie mundurów należy bowiem do specyficznego rodzaju krawiectwa.

śr. ocena 5 / głosów 5