W jaki sposób przeprowadza się pomiar instalacji elektrycznej?

Pomiary elektryczne wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w pobliżu instalacji elektrycznych oraz miejsc, w których one występują (m.in. mieszkania, firmy, magazyny). Należy podkreślić, że sprawna instalacja elektryczna chroni np. przed ewentualnym porażeniem prądem w razie awarii, dlatego tak bardzo ważne jest, aby elektryk regularnie wykonywał pomiary elektryczne instalacji. Dowiedz się, na czym konkretnie polegają oraz jak często należy je przeprowadzać.

pomiary-elektryczne

Jak często należy przeprowadzać pomiar instalacji elektrycznej?

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym właściciel budynku musi przeprowadzić badanie elektryczne nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto podkreślić, że należy je wykonać zawsze wtedy, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (np. wyładowania, silne wiatry, powodzie) i dojdzie do uszkodzenia budynku lub wystąpi bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.

Pomiary elektryczne – wizyta elektryka krok po kroku

Na pierwszym etapie badania elektryk dokonuje oględzin i sprawdza, czy przewody są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane oraz czy gniazda nie znajdują się za blisko źródeł wody (wanna, prysznic, umywalka, zlew itp.). Następnie wykonywane są 3 pomiary elektryczne:

  • pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji – polega na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego,
  • pomiar pętli zwarcia – sprawdza, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa działa poprawnie,
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – sprawdza, czy wyłącznik różnicowo-prądowy odłączy zasilanie, gdy na metalowej obudowie pojawi się napięcie.

O czym należy pamiętać po wykonaniu pomiaru?

Po wykonaniu pomiarów elektrycznych (np. przez MOBIL SERWIS z Warszawy), elektryk tworzy protokół, w którym zostają dokładnie opisane szczegóły oględzin, jak i wyniki pomiarów i badań. W dokumencie zawarte są nie tylko wyniki, ale i porównanie ich z normami i obowiązującymi przepisami. Warto podkreślić, że zarówno badanie, jak i protokół powinna wykonać osoba mająca adekwatne do tych zadań świadectwo kwalifikacji, gdyż to specjalista ponosi pełną odpowiedzialność na wykonane czynności.

śr. ocena 5 / głosów 6