Woda chłodząca i jej właściwości

Wody chłodzące to wody używane w różnego rodzaju procesach produkcyjnych, głównie w elektrowniach cieplnych do celów chłodzenia. Są to tak zwane wody podgrzane, powodujące zanieczyszczenie termiczne wód. Aby ochronić cały system przed korozją, osadami oraz wzrostem mikroorganizmów, a także by zminimalizować zużycie wody, woda chłodnicza w każdym obiegu powinna zostać poddana zabiegom uzdatniania.

Woda chłodząca i jej właściwości

Układy chłodnicze, wykorzystujące omawiany typ wody, dzielą się na trzy rodzaje: jednoprzejściowy system odbioru ciepła, obieg zamknięty oraz obieg otwarty. Niezależnie od rodzaju na sprawność ich funkcjonowania wpływa odpowiednio przefiltrowana woda chłodząca. Poznajmy jej właściwości.

Właściwości

Omawiany typ wody powoduje zmniejszenie odkładania się kamienia, zapobiega tworzeniu się osadów, korozji, a także tworzeniu się życia biologicznego w tak zwanym zładzie wodnym. Wpływa na prawidłową pracę całego systemu urządzeń, zapewniając optymalny transfer ciepła, zapobiega blokowaniu rur oraz pomp, awarii sprzętu, wyłączeniom systemu, a także zmniejsza częstotliwość konserwacji operacyjnej i zmniejsza koszty. Aby osiągnąć zamierzony efekt, woda chłodząca powinna być poddana odpowiednim procesom przy użyciu odpowiednich urządzeń do uzdatniania wody oraz dozowania dedykowanych do danych instalacji i parametrów wody obiegowej inhibitorów korozji. Szeroką ofertę tego typu urządzeń i produktów proponuje firma Global Concepts 2000 Polska; zajmująca się nowoczesnymi metodami uzdatniania wody przemysłowej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Korozja i mikroorganizmy

Korozja w systemach wody chłodzącej uszkadza poważnie sprzęt, zmniejszając znacznie jego wydajność oraz żywotność. Niepożądanemu zjawisku zapobiegną inhibitory korozji, dobierane do rodzaju wody chłodzącej. Będą one jednocześnie kontrolowały wszystkie najważniejsze parametry wody, a specjalne systemy monitorowania zadbają o optymalne kondycjonowanie całego systemu. Określą szybkość korozji oraz potencjał wżerowy, co pozwoli na szybką interwencję.

Drugim poważnym zagrożeniem dla jakości wody chłodzącej są patogenne bakterie. Nie tylko stanowią one niebezpieczeństwo dla ludzi, lecz również mogą przyczynić się do wystąpienia tak zwanej mikrokorozji biologicznej, doprowadzającej do krytycznych uszkodzeń oraz drastycznego zmniejszenia dostępu do instalacji. Stąd konieczność uzdatniania omawianego rodzaju wody biocydami utleniającymi oraz nieutleniającymi. Ekologiczną alternatywą dla tego typu środków pozostają ozon, nadtlenek wodoru oraz tlenek chloru.    

śr. ocena 5 / głosów 1