Zalety korzystania z szafek ubraniowych

Udostępnienie pracownikom odpowiednio wyposażonych szatni jest ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Rodzaj szatni, jaki powinien znaleźć się w zakładzie pracy, uzależniony jest od charakteru jego działalności, a przez to stopnia, w jakim odzież pracownicza narażona jest na zanieczyszczenia. Jednak w każdej szatni muszą znaleźć się szafki ubraniowe, spełniające wymogi BHP.

Metalowe szafki ubraniowe to rozwiązanie niezwykle praktyczne, dzięki czemu znajdują one szerokie zastosowanie nie tylko w zakładach pracy, ale także w innych budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły i obiekty sportowe – mówi specjalista z firmy STAPOL.

Nowoczesne szafki ubraniowe dostępne są w rozmaitych wymiarach i konfiguracjach, toteż umożliwiają stworzenie funkcjonalnej przestrzeni w każdym pomieszczeniu.

Szafki ubraniowe – wygoda i bezpieczeństwo

Obowiązek udostępnienia pracownikom właściwie zorganizowanej szatni nakłada na pracodawców Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym rozporządzeniem, pracownicy powinni mieć możliwość przechowywania odzieży w oddzielnych, odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach.

Ustawa podaje także charakterystyki szafek ubraniowych. Tak szczegółowe wymogi mają na celu zapewnienie pracownikom optymalnej wygody oraz bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni socjalnej.

Szafki ubraniowe do szatni pracowniczych muszą być wykonane ze stali. Wykonanie mebli z tego materiału pozwala na łatwe utrzymanie ich w czystości (odporność na wilgoć i środki chemiczne), a jednocześnie podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne, ogień oraz niskie i wysokie temperatury. Minimalne wymiary 180x40x48 cm umożliwiają swobodne przechowywanie kompletu odzieży roboczej.

Dodatkowo, szafki ubraniowe dla pracowników powinny mieć poprzeczny drążek, wieszadła, półkę oraz przegrodę, dzielącą szafkę na pół. Stała przegroda w szafce umożliwia jednoczesne przechowywanie odzieży roboczej i własnych ubrań pracownika, bez niebezpieczeństwa zabrudzenia prywatnej odzieży substancjami, z jakimi pracownik ma kontakt podczas wykonywania swoich obowiązków.

Przyjazne pomieszczenia socjalne

Szatnia w zakładzie pracy musi być przede wszystkim funkcjonalna, nie bez znaczenia jest jednak również jej wygląd. Stalowe szafki ubraniowe pozwalają łatwo zagospodarować przestrzeń w sposób estetyczny. Szafki ubraniowe malowane proszkowo na rozmaite kolory, to najlepszy sposób nadania wnętrzu szatni niepowtarzalnego charakteru.

Najważniejsze zalety korzystania z szafek ubraniowych to oczywiście komfort pracowników oraz gwarancja łatwego utrzymania higieny w szatni, zaś dodatkowym walorem jest podniesienie estetyki pomieszczeń socjalnych.