Zalety skorzystania z faktoringu odwrotnego

Nieduże firmy bardzo często dotykają trudności, związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się zazwyczaj: brak doświadczenia, krótki stażu na rynku, brak posiadania odpowiednich zabezpieczeń czy wreszcie podjęcie zbyt dużego ryzyka finansowego. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą produkty faktoringowe, a pośród nich bardzo korzystny faktoring odwrotny.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Nim przejdziemy do faktoringu odwrotnego, nieco uwagi poświęcimy samemu faktoringowi. To pozwoli bowiem na przybliżenie idei faktoringu odwrotnego bardziej kompleksowo.

Faktoring to usługa, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw – należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług w połączeniu z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. 

Firmy faktoringowe, inaczej faktorzy, w ramach takiej usługi, dostarczają środki finansowe na rzecz nieuregulowanych faktur, dotyczących tak sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Faktoranci, czyli przedsiębiorstwa, decydujące się na faktoring uzyskują nawet do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów bądź świadczenia usług. Wypłata pozostałej części następuje zaś po realizacji zapłaty odbiorcy na konto faktora.

Faktoring poprawia zatem bieżącą płynność finansową faktorantów oraz pozwala na ograniczenie ryzyka, związanego z niewypłacalnością kontrahenta.

A na czym polega faktoring odwrotny?

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy konsultingowej Marshal Lion:

Faktoring odwrotny zaś, inaczej nazywany zobowiązaniowym, to usługa, polegająca na spłaceniu przez firmy faktoringowe posiadanych przez faktorantów nieprzeterminowanych oraz bezspornych zobowiązań. Co istotne – dotyczy ona zobowiązań, które powstały na drodze dokonywania zakupów różnego rodzaju dóbr i usług z odroczoną spłatą.  

Dlaczego warto korzystać z faktoringu odwrotnego?

Faktoring odwrotny posiada wiele zalet. Przede wszystkim zwiększa on zdolność przedsiębiorstwa do wywiązania się z posiadanych zobowiązań. A zatem pozwala na spłatę ewentualnych rat kredytowych, opłacenie podatków czy wypłacenie wynagrodzeń bez zaciągania kredytu. Co w przypadku firm o ograniczonej zdolności kredytowej stanowi bardzo korzystne rozwiązanie. Dalej poprawiając płynność finansową, przyczynia się również do budowy obrazu przedsiębiorstwa jako rzetelnego i wiarygodnego.

Faktoring odwrotny to także korzyść dla dostawców. Mogą oni bowiem otrzymywać należne im płatności na czas. Przedsiębiorcy zaś, dzięki natychmiastowym opłatom, mogą liczyć na korzystne zniżki. Jednym słowem rozwiązanie, jakie stanowi faktoring odwrotny zapewnia znacznie większą wygodę finansową tak samym firmom, jak i ich kontrahentom.

śr. ocena 5 / głosów 5