Zasady działania podnośników warsztatowych

Podnośniki warsztatowe to sprzęty obecne w praktycznie każdym profesjonalnym warsztacie samochodowym. Ich zadaniem jest – zgodnie z nazwą – podnoszenie umieszczanych na nich pojazdów, dzięki czemu możliwy jest wygodny dostęp do podwozia lub wymiana kół. Oferta producentów tego typu urządzeń jest bardzo rozbudowana i obejmuje urządzenia różniące się nie tylko parametrami, ale również zasadą działania.

Rodzaje podnośników warsztatowych

Podnośniki warsztatowe dzielone są zasadniczo na dwie kategorie: ręczne oraz mechaniczne. W profesjonalnych warsztatach te pierwsze pełnią jedynie funkcję pomocniczą i nie są wykorzystywane do podnoszenia pojazdów w całości, a co najwyżej jednej z osi – wynika to z niedostatków udźwigu oraz konstrukcji nieprzystosowanej do obciążeń liczonych w tonach. Podnośniki mechaniczne to bardziej zaawansowane urządzenia, które podzielić można dalej na pomniejsze kategorie. Są to podnośniki:

  • Elektromechaniczne
  • Elektrohydrauliczne
  • Elektropneumatyczne

Jak wskazują nazwy, każdy z tych typów urządzeń działa w oparciu o inne zasady.

Napędy elektromechaniczne

Ich działanie oparte jest o wykorzystanie zasad maszyn prostych, czyli kół zębatych i kołowrotów występujących w charakterze dźwigni oraz mechanizmów śrubowych pełniących rolę równi pochyłych. Szczegóły konstrukcji różnią się w zależności od typu podnośnika, mogą w nich być stosowane m.in. pionowe śruby podnoszące współpracujące z podestami lub cięgna linowe nawijane na kołowroty

Podnośniki elektrohydrauliczne

Bazują one na wykorzystaniu zachowania cieczy opisanego przez prawo Pascala. Prawo to mówi, że ciecz zachowuje jednakowe ciśnienie w całej swojej objętości. Dzięki tej właściwości możliwe jest znaczne zwiększenie siły przekazywanej z pompy hydraulicznej na tłok siłownika, odpowiedzialny za działanie podnośnika.

Jeśli na mały tłok pompy wywrzemy siłę, to w każdym punkcie siłownika dojdzie do wzrostu ciśnienia cieczy o tą samą wartość, co wartość wywartej siły – mówi przedstawiciel firmy ElwicoTłok siłownika jest kilkukrotnie większy od tłoka pompy, dlatego też siła na niego wywarta również będzie kilkukrotnie większa.

Ciśnienie cieczy roboczej – którą zazwyczaj jest olej – generowane jest przy pomocy pompy elektrycznej, wyposażonej w stosowne zawory sterujące.

Podnośniki elektropneumatyczne

Zasada działania podnośników elektropneumatycznych jest bardzo podobna do zasady obecnej w podnośnikach elektrohydraulicznych. Różnicę stanowi fakt, że czynnikiem roboczym wykorzystywanym do przenoszenia siły ze źródła na siłownik, jest powietrze, sprężone przy użyciu sprężarki. Po podniesieniu jego ciśnienia do odpowiednio wysokiej wartości zachowuje się ono jak ciecz.

śr. ocena 5 / głosów 6