Zastosowanie kompensatorów tkaninowych

Kompensatory tkaninowe to elastyczne elementy absorbujące drgania i przemieszczenia, które spowodowane są przez zmiany temperatury. Do ich zadań należy także eliminacja naprężenia na rurociągach. Przedstawiamy przykładowe możliwości zastosowania kompensatorów tkaninowych.

Czym jest kompensator tkaninowy?

Kompensatory wykonywane są jako kompozycje tkaninowe przy wykorzystaniu tkanin szklanych, aramidowych, silikatowych, wzmacnianych siaką i pokrytych różnymi powłokami, takimi jak teflon i silikon. Są elastycznymi elementami, które łączą w instalacjach przemysłowych kanały gorącego powietrza, rurociągi, kanały spalin i wiele innych.

-Zastosowanie kompensatorów tkaninowych w przemyśle jest bardzo szerokie. Sprawdzą się chociażby tam, gdzie mamy do czynienia z medium agresywnym chemicznie, wysokimi temperaturami i dużymi przemieszczeniami rurociągów – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę EUROPOLIT.

Zastosowanie kompensatorów tkaninowych

Kompensatory znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są w cementowniach, elektrowniach, a także w przemyśle chemicznym, papierniczym i spożywczym. Stosuje się je także w instalacjach odsiarczania i oczyszczania spali.

Kompensatory tkaninowe stosuje się do kompensacji odkształceń powstających w rurociągach na wskutek działania temperatury, ciśnienia, drgań lub wibracji mechanicznych. Warto pamiętać, że nie są one elementami nośnymi, a złączami elastycznymi dodatkowo ograniczającymi rozprzestrzenianie się drgań i hałasu po instalacji.

Zalety kompensatorów tkaninowych

Kompensatory tkaninowe mają swoje zalety, wśród których wymienić należy:

  • dużą odporność chemiczną na agresywne środowisko pracy,
  • uzyskiwanie dużej szczelności połączenia,
  • kompensację przemieszczeń w wielu kierunkach jednocześnie,
  • zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

Zakres w jakim wykorzystuje się kompensatory tkaninowe uzależniony jest od temperatury pracy i otoczenia, ciśnienia, medium, chemicznego środowiska pracy, a także przemieszczeń poprzecznych i wzdłużnych. Konstrukcja kompensatora tkaninowego zależy także od lokalnych warunków zabudowy. Wyróżnia się kompensatory o przekroju prostokątnym oraz okrągłym.  z kołnierzami  lub bez kołnierzy (rękawów).

Kompensatory te stosowane są przede wszystkim dla mediów gazowych w tym gazwów zapylonych. Mogą pracować nawet w wysokich temperaturach (do 1200°C) i przy niewielkich ciśnieniach.

Wybór kompensatora tkaninowego warto skonsultować ze specjalistą. Podpowie on, który kompensator wybrać, aby być zadowolonym z jego stosowania.