Znaczenie naklejek do segregacji odpadów

O tym, że odpady stanowią niezwykle poważny problem cywilizacyjny przekonano się dopiero stosunkowo niedawno. Dziś można zaobserwować rosnącą świadomość społeczeństwa na temat zagrożenia oraz stopniowe wdrażanie metod ograniczenia przyrostu śmieci. Jedną z nich jest recykling, czyli odzysk surowców wtórnych. Jego pierwszym etapem jest segregacja, która ma miejsce w naszych domach.

pojemnik-na-odpady

Dlaczego warto segregować śmieci?

Korzyści przemawiających za konsekwentną segregacją śmieci jest wiele. Najoczywistszą z nich jest poprawa stanu środowiska naturalnego – dzięki segregacji można skierować znaczną część odpadów nie na wysypiska śmieci, gdzie będą one ulegać stopniowemu rozkładowi, zanieczyszczając glebę, wody gruntowe oraz powietrze, lecz do punktu specjalizującego w odzyskiwaniu surowców wtórnych. Skoro na wysypiska trafiać będzie mniej odpadów, z czasem zaczną się one zmniejszać. Rozrost wysypisk to poważny problem, któremu należy przeciwdziałać nie tylko ze względów bezpieczeństwa przyrodniczego, ale również estetycznych i ekonomicznych, bowiem ziemie w pobliżu wysypisk tracą swoją wartość. Na tym lista pozytywów płynących z segregacji się nie kończy – dzięki niej możliwe jest również zmniejszenie dewastacji środowiska, czynionego w celu pozyskania surowców takich jak drewno, piasek czy metale. Wszystko dlatego, że odzyskanie tych tworzyw z odpadów jest dużo tańsze i mniej energochłonne, niż pozyskiwanie surowca nowego. To wszystko przekłada się również na fakt, że produkty wytwarzane z surowców wtórnych są przeważnie tańsze. Nie da się jednak zrealizować tych założeń, jeśli wstępna segregacja odpadów nie zostanie wykonania należycie. Dlatego tak ważne jest wyraźne oznaczenie pojemników przeznaczonych na odpady wtórne.

Kolor ma znaczenie

Zgodnie z polskim prawem każda gmina ma prawo zdecydować, jakimi kolorami oznaczane są pojemniki do zbierania konkretnych rodzajów odpadów wtórnych. Zarządcy budynków mieszkalnych – ponieważ to ich dotyczy obowiązek zdecydowania, jak będzie wyglądać gospodarka śmieciami w danym obiekcie – mogą zdecydować między kupnem specjalnych pojemników, bądź zakupem zwykłych kontenerów, które następnie zostaną oznaczone przy pomocy specjalnych naklejek, takich jak te dostępne w ofercie firmy Asklepios? Dlaczego to drugie rozwiązanie jest lepsze? Przede wszystkim jest tańsze i zapewnia większą elastyczność – naklejkę można umieścić na dowolnym pojemniku, do którego mają być wyrzucane odpady, niezależnie od jego typu i wielkości. Jeśli w metodzie gospodarowania zajdzie jakaś zmiana, można użyć innej naklejki, żeby zmienić przeznaczenie pojemnika. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wybór naklejek jest dużo szerszy niż dostępnych specjalistycznych pojemników – znajdziemy wśród nich m.in. naklejki do oznaczania pojemników na baterie, odpady medyczne oraz mokre i suche odpady. To znacznie ułatwi segregację zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom zakładu zajmującego się wywozem odpadów.

śr. ocena 5 / głosów 5