Znaczenie wzorcowania przyrządów pomiarowych

Na proces wzorcowania przyrządów pomiarowych składają się czynności, których celem jest ustalenie relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej, które wskazuje przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, które realizowane są przez wzorzec jednostki miary z podaniem niepewności pomiaru. Jakie znaczenie ma ten proces? odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

przyrzady-pomiarowe

Na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie to proces, który polega na określaniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego a wskazaniem przyrządu wzorcowanego. Co istotne odbywa się on z uwzględnieniem niepewności pomiaru dokonanego przy pomocy przyrządu wzorcowego. Jednym zdaniem wzorcowanie można określić jako operację, która polega na ustaleniu wartości wskazywanych przez przyrząd wzorcowany w stosunku do odpowiadających im wartości wzorca miar.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Laboratoriów badawczych i wzorcujących Metrotest w Elblągu:

Dobrym przykładem może być tutaj wzorcowanie miernika napięcia elektrycznego. Przy wykorzystaniu zadajnika napięcia o wysokiej dokładności, który pełni rolę wzorca, zadajemy napięcie o wartości np. 100.00 V. Następnie z podłączonego do tego zadajnika woltomierza, czyli przyrządu wzorcowanego, odczytujemy wartość, którą on wskazuje np. 100,1 V. Czynność tę powtarzamy dla kilku wartości napięcia i dla każdej z nich określamy różnicę wartości pomiędzy wartością wzorca i wartością odczytaną z przyrządu wzorcowanego. Na koniec procesu wystawiane jest świadectwo wzorcowania opatrzone tabelą z wynikami dokonanych pomiarów oraz informacją o użytych wzorcach i dacie wykonania badania.

Procesy wzorcownia w Polsce przeprowadzają powołane w tym celu organy administracji miar podlegające Głównemu Urzędowi Miar oraz specjalne laboratoria wzorcujące. Laboratoria te są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, a działają na podstawie normy PN-EN ISO 17025 oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Pomiary w laboratoriach wzorcujących wykonywane są przez specjalistów według ściśle określonych norm, zasad i warunków.

Jakie znaczenie mają procesy wzorcowania przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych określa ich kondycję metrologiczną, a tym samym jego przydatność do wykonywania dalszych pomiarów. Proces wzorcowania poświadcza również zgodność przyrządów z wymogami metrologicznymi. Jak widać, proces wzorcowania ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu możemy mieć pewność, iż wykorzystywane przez nas przyrządy pomiarowe działają właściwie.

Wzorcowanie przyrządu pomiarowego należy powtarzać przez cały czas jego użytkowania. Przyjmuje się, iż przyrządy muszą być poddawać procesom wzorcowania nie rzadziej niż raz w roku. Przy czym przyrządy przenośne, które z uwagi na swój charakter narażone są na wstrząsy oraz przyrządy intensywnie eksploatowane, powinny być wzorcowane częściej. Terminy poszczególnych wzorcowań oraz ich wyniki należy z kolei zapisywać w specjalnie stworzonych w tym celu dokumentach.

śr. ocena 5 / głosów 5