Co trzeba zrobić, aby zdobyć stosowne uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR można uzyskać, zapisując się po raz pierwszy na podstawowy kurs ADR lub na kurs specjalistyczny w przypadku rozszerzenia swoich uprawnień. Kursy ADR przeprowadzane są także w celu odnowienia licencji, czyli przedłużenia uprawnień.

Co trzeba zrobić, aby zdobyć stosowne uprawnienia ADR?

Każda osoba chcąca zostać kierowcą ADR, musi zdobyć stosowne uprawnienia. W Polskie przepisy ADR regulowane są Umową europejską, która dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych. Tylko posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu ADR i zdaniu egzaminu upoważnia kierowcę do przewożenia tego typu towarów. Wyróżnia się dwa główne rodzaje kursów ADR, a mianowicie kursy ADR podstawowe i specjalistyczne. Po ukończeniu kursu ADR podstawowego i zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje zaświadczenie o możliwości przewożenia towarów niebezpiecznych prawie wszystkich klas, z wyjątkiem cystern. Jeśli zaś kierowca ma przewozić towary w cysternach, w tym materiały wybuchowe i promieniotwórcze, to konieczne jest ukończenie z pozytywnym wynikiem kursu ADR specjalistycznego. Jest to rozszerzenie uprawnień podstawowych. Uzyskać zaświadczenie ADR mogą wyłącznie osoby, które: ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. c lub C+E z kodem 95, ukończyły kurs ADR i zaliczyły egzamin ADR.

Czas trwania kursu ADR uzależniony jest od jego rodzaju. Jeśli chodzi o kurs dotyczący przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, to obejmuje on co najmniej 24h lekcyjne lub minimum 16h lekcyjnych w przypadku kursu doskonalącego. Specjalistyczny kurs ADR obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych klasy 1 czy też klasy 7 i trwa on co najmniej 8h lekcyjnych lub 5h lekcyjnych w przypadku kursu doskonalącego. Natomiast kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach obejmuje przynajmniej 16h lekcyjnych lub 8h lekcyjnych w przypadku kursu doskonalącego. Koszt kursów ADR różni się od rodzaju szkolenia. Kursy podstawowe kosztują 400 złotych, a te uprawniające kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach 350 złotych. Jeśli chodzi o przedłużenie uprawnień, to w pierwszym przypadku są to koszty z rzędu 300 złotych, a w drugim 250 złotych.

Uprawnienia adr- trawers.cze.pl

śr. ocena 5 / głosów 1