Kategorie kursów na prawo jazdy

Na samochód osobowy, motocykl czy może auto ciężarowe? Kategorię kursu na prawo jazdy wybierzemy w zależności od tego, jakie uprawnienia chcemy uzyskać. Chociaż nadal najbardziej popularne są kursy na prawo jazdy kategorii B, czyli uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych, warto poznać, co kryje się pod pozostałymi literami alfabetu. Kto wie, może kiedyś będziemy chcieli przesiąść się z wygodnej osobówki na auto ciężarowe?

Jakie kategorie kursów na prawo jazdy wyróżniamy?

Posiadanie prawa jazdy oraz własnego samochodu znacznie ułatwia życie. Pozwala uniezależnić się od środków masowej komunikacji i lepiej zorganizować dzień. Dlatego też powstaje coraz więcej szkół nauki jazdy, oferujących kursy na poszczególne kategorie. Aby prawo jazdy otrzymać, należy osiągnąć wiek, wymagany dla danej kategorii, posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyć szkolenie i na końcu zdać państwowy egzamin. Sprawdźmy zatem, jakie kategorie kursów na prawo jazdy wyróżniamy.

A jak… motocykl 

Kursy na prawo jazdy oznaczone symbolem A, to kategorie, związane z uprawnieniami do jazdy na motocyklach. Kategoria A1 zatem będzie uprawniała nas do jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg. Posiadając prawo jazdy kategorii A1 będziemy mogli także poruszać się motocyklem trójkołowym o mocy nie większej niż 15kW. Kategoria A2 z kolei uprawnia do prowadzenia motocykla o mocy nieprzekraczającej 35 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,2 kW/kg. Natomiast dzięki uzyskaniu prawa jazdy kategorii A będziemy mogli prowadzić motocykl zwykły oraz z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Pamiętajmy, że aby uzyskać tę kategorię, powinniśmy mieć skończone 24 lata.

B czyli auta osobowe

To najczęściej i najchętniej wybierana kategoria kursu prawa jazdy, gdyż daje najwięcej uprawnień do kierowania różnego rodzaju pojazdami. Posiadając tę kategorię, poprowadzimy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli zwykłe auto osobowe. Ponadto, będziemy mogli takim pojazdem pokierować, nawet jeśli będzie on posiadał przyczepę lekką. Co ciekawe, prawo jazdy kategorii B uprawnia także do prowadzenia ciągnika rolniczego oraz pojazdu wolnobieżnego. Kursy na tę i pozostałe kategorie oferuje Szkoła Polskiego Związku Motorowego z Lubelszczyzny, którą charakteryzuje wysoka zdawalność egzaminu zarówno praktycznego jak i teoretycznego.

Kategoria C

Chcąc kierować większymi pojazdami, skończmy kurs prawa jazdy kategorii C. Razem ze zdanym egzaminem państwowym, uprawni nas on do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

D jak… autobus

Jeśli marzymy o wykonywaniu zawodu kierowcy autobusu, niezbędne okaże się ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii D. Pozostałe kategorie kursów to AM, dający uprawnienia do kierowania motorowerem, B+E, C+E, C1, C1+E, D+E, D1 oraz D1+E.

śr. ocena 5 / głosów 1