Przewóz osób zgodnie z prawem – co warto wiedzieć

Transport osób, zwłaszcza międzynarodowy, wielu z nas wydaje się doskonałym i bardzo prostym pomysłem na własny biznes. Wystarczy, że założymy firmę, kupimy samochód i gotowe – wystarczy tylko prawo jazdy odpowiedniej kategorii i możemy zacząć działać. W rzeczywistości jest jednak inaczej, ponieważ firmy transportowe muszą spełniać wiele kryteriów zgodnych ze skomplikowanym prawem. Transport to działalność regulowana, a więc do jej prowadzenia potrzebne jest odpowiednie zezwolenie oraz licencja. Nie każdy może założyć taką działalność – wykluczone są nie tylko osoby, które mają zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, ale także osoby z prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, między innymi karne skarbowe, czy przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu. Jak wygląda przewóz osób z perspektywy prawa?

Właściciel firmy transportowej

Przyszły właściciel firmy transportowej musi spełniać kilka istotnych kryteriów. Musi posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę, a zatem nie może to być np. nasze mieszkanie, na które rejestrujemy firmę, a w rzeczywistości komuś je wynajmujemy. Przyszły właściciel musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych oraz zdolność finansową, która zapewni podjęcie działalności. Przed założeniem firmy należy uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wszystkie kwestie dotyczące kwalifikacji zawodowych reguluje aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Certyfikat kwalifikacji to dokument, który potwierdza wiedzę i kompetencje danej osoby.

Jeżeli właściciel firmy osobiście wykonuje przewóz drogowy, musi przejść badania lekarskie i psychologiczne przed dniem, w którym nastąpi wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej – mówi nam przedstawiciel firmy transportowej RyśBus oferującej przewóz Polska-Holandia.

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy transportowej

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w CEIDG. Już w dniu złożenia wniosku o rejestrację (inaczej wpis) można rozpocząć prowadzenie działalności, o ile spełniamy omówione wcześniej warunki. Możemy zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, a wtedy konieczna jest rejestracja firmy w urzędzie miasta lub gminy. To działalność prowadzona samodzielnie, a więc firma ma wyłącznie jednego właściciela, ale może zatrudniać pracowników – o czym nie wszyscy wiedzą. Nie ma wymagań co do kapitału założycielskiego, a przy obrotach nieprzekraczających 1 200 000 euro można prowadzić uproszczoną, zamiast pełnej księgowości. Inna forma prowadzenia firmy transportowej jest spółka cywilna, która nie posiada osobowości prawnej i zdolności prawnej, zakładana jest przez przynajmniej dwie osoby. Działa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli zamierzamy świadczyć usługi w zakresie przewozu, transportu osób wyłącznie samochodami osobowymi, nie jest wymagany kapitał początkowy. To ciekawe rozwiązanie dla rodziny, która chciałaby prowadzić wspólnie biznes.