Rodzaje łodzi motorowych

Łodzią motorową nazywa się jednostkę pływającą, której podstawowym napędem jest silnik mechaniczny. Łodzie motorowe dzieli się według wielu różnych kryteriów. Podstawowy podział dotyczy sposobu utrzymywania się na wodzie podczas ruchu. Z tego względu wyróżnia się łodzie motorowe ślizgowe i łodzie motorowe wypornościowe. Dowiedz się, jakie jeszcze są rodzaje łodzi motorowych i dlaczego jest to ważne.

Podział i wymagania prawne

Szczegółowy podział i kryteria nazewnictwa łodzi motorowych nie biorą się znikąd. Wszystko to dlatego, że łodzie sprzedawane na terytorium Unii Europejskiej przez rozmaite firmy, takie jak na przykład Taurus Sea Power, muszą spełniać techniczne wymagania odpowiednie dla rekreacyjnych jednostek pływających, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 marca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających. Na jego podstawie każda łódź motorowa jest zaliczana do jednej z kategorii projektowych. Nie dotyczy to jedynie łodzi budowanych indywidualnie i replik historycznych.

Podział ze względu na akwen

Ze względu na akwen łodzie motorowe dzieli się ja śródlądowe, przybrzeżne, morskie i oceaniczne. Łodzie oceaniczne są zaprojektowane z myślą o dalekich rejsach. Sprawdzają się dobrze w warunkach silniejszego wiatru (powyżej 8 stopni w skali Beauforta) i przy fali o wysokości przekraczającej 4 metry. Są one w dużej mierze jednostkami samowystarczalnymi. Łodzie motorowe pełnomorskie stworzone są do rejsów morskich przy fali o wysokości do 4 metrów łącznie.

Łodzie przybrzeżne są za to jednostkami zaprojektowanymi z myślą o rejsach po wodach przybrzeżnych, zatokach, zalewach czy jeziorach. Dobrze radzą sobie przy wietrze o sile do 6 stopni w skali Beauforta oraz falach o wysokości do 2 metrów.

Ostatnia kategoria to łodzie motorowe na wody osłonięte, które nadają się do rejsów na rzekach, jeziorach i kanałach. W tym przypadku siła wiatru nie powinna przekraczać 4 stopni w skali Beauforta, a wysokość fali 0,5 metra.

Budowa pokładu i zastosowanie

Ze względu na zabudowę pokładu łodzie motorowe dzieli się na kabinowe i otwarte (bezkabinowe). Z uwagi na zastosowanie wyróżnia się łodzie motorowe wyścigowe (tzw. ścigacze), sportowe i turystyczne, a ze względu na usytuowanie silnika łodzie z silnikami stacjonarnymi (wbudowanymi) oraz łodzie z silnikami przyczepnymi. Ostatni podział dotyczy rodzaju źródła energii (spalinowe i elektryczne) oraz rodzaju materiału wykorzystanego do budowy łodzi: drewniane, sklejkowe, fornirowe, metalowe oraz laminatowe.