Co wskazują drogowe znaki zakazu

Znaki zakazu należą do najczęściej spotykanych na drogach pionowych znaków drogowych. Zwracają na siebie uwagę charakterystyczną czerwoną obwódką i nie tylko zakazują pewnych zachowań na drodze, ale też niekiedy nakazują podjęcie przez kierowcę pewnych działań.

Zakaz ruchu

Dosyć duża podgrupa drogowych znaków zakazu wskazuje, że na odcinku drogi znajdującym się za danym znakiem nie wolno się poruszać niektórym uczestnikom ruchu. Kim są owi uczestnicy, określa symbol umieszczony na tarczy znaku. Mogą to być chociażby autobusy, motocykle czy pojazdy ciężarowe, ale też ciągniki rolnicze, rowery, a także piesi. Wyróżnić można poza tym znaki informujące, że po danym odcinku nie mogą jechać pojazdy o konkretnych parametrach – na przykład przekraczające dopuszczalną masę, długość, wysokość lub szerokość podaną na znaku, a także przewożące materiały niebezpieczne.

Jeśli na charakterystycznej białej tarczy znaku zakazu obwiedzionej na czerwono nie widnieje żaden symbol ani liczba, oznacza to zakaz ruchu wszelkich pojazdów (oraz kolumn ludzi poruszających się pieszo!) w obydwu kierunkach.

Czerwona tarcza z białym poprzecznym pasem zabrania wjazdu na odcinek jezdni lub drogi tylko do strony, z której umieszczono ów znak – uzupełnia specjalista z produkującej oznakowania drogowe firmy Andros.

Zakaz niektórych zachowań

Osobna grupa znaków zakazuje pewnych zachowań na drodze. Chodzi tu między innymi o skręcanie we wskazanym przez znak kierunku (czarna strzałka przekreślona na czerwono) lub zawracanie, używanie sygnałów dźwiękowych, wyprzedzanie wielośladowych pojazdów silnikowych (co może dotyczyć też np. tylko samochodów ciężarowych), czy poruszanie się z prędkością większą niż ta wyrażona na tarczy znaków.

Znaki odwołujące

Do drogowych znaków zakazu należą też okrągłe białe tarcze bez obwódki, za to przekreślone na czarno. Służą one uchyleniu działania wybranych znaków zakazu, których symbole są w tym przypadku powtórzone, jednak przybierają szarą barwę. Jeżeli na białej, przekreślonej na czarno tarczy znaku nie widnieją żadne dodatkowe symbole, oznacza to jednoczesne uchylenie działania znaków zakazu wyprzedzania, zawracania i używania sygnałów dźwiękowych, a także wskazujących ograniczenie prędkości.

Z niebieskim tłem

Spośród drogowych znaków zakazu w szczególny sposób wyróżniają się te o niebieskim tle, przekreślone na czerwono i również posiadające czerwoną obwódkę. Dotyczą one zatrzymywania się lub postoju pojazdów przez czas dłuższy niż określony na znaku (w przypadku braku stosownej informacji wynosi on jedną minutę). Znaki te obowiązywać mogą w wybrane dni tygodnia albo miesiąca (np. parzyste, nieparzyste), a także w zdefiniowanych w ramach konkretnego znaku godzinach, jak również dotyczyć tylko niektórych pojazdów (np. z wyłączeniem mieszkańców czy pracowników sąsiedniego budynku).

Zakazy i nakazy

Istnieje też grupa znaków zakazu nakazujących wykonanie pewnych czynności na drodze. Może tutaj chodzić o konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka na zwężonym odcinku drogi, częściej jednak do czynienia mamy ze znakami zobowiązującymi do zatrzymania się. Znaki te wyróżniają się czarną poziomą linią, po której obu stronach – konkretnie nad i pod nią – widnieje słowny zapis dotyczący powodu, dla którego należy się zatrzymać (np. kontrola celna/graniczna, wjazd na prom, uszkodzona rogatka lub sygnalizacja, a także pobór opłat czy kontrola drogowa).

Zatrzymanie się nakazuje również oczywiście charakterystyczny znak zakazu – i jedyny ze wszystkich znaków drogowych znak na tarczy ośmiokątnej – czyli umieszczony na czerwonym tle biały napis STOP. Może on być umieszczony przed przejazdem kolejowym albo przed skrzyżowaniem, przed którym należy się zatrzymać (a nie tylko zwolnić), aby uzyskać pewność, że można jechać dalej bez spowodowania zakłóceń w ruchu na drodze.