Administracja nieruchomości. Co warto wiedzieć?

Utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, zarówno pod względem wizualnym, technicznym, jak i finansowym, to skomplikowane zadanie wymagające wszechstronnej wiedzy i czasu. Ponieważ właściciele rzadko kiedy są na to przygotowani, opiekę nad sprawami administracyjnymi często powierzają profesjonalistom. Na czym dokładnie polega administracja nieruchomości?

administracja-nieruchomosci

Administracja nieruchomości – zakres działań

Administracja nieruchomości mówiąc ogólnie polega na dbałości o utrzymanie nieruchomości. Warto w tym miejscu rozróżnić pojęcie administracji od zarządzania, które wbrew pozorom nie jest tożsamą definicją. O ile zarządzanie nieruchomością obejmuje kompleksową obsługę nieruchomości związaną z planowaniem i realizacją założeń dotyczących zarządzania danym majątkiem, o tyle administracja odnosi się do bieżącego utrzymania nieruchomości. Administracja nieruchomości obejmuje czynności, takie jak:

  • Utrzymanie porządku – sprzątanie, dbanie o czystość w budynku i na terenie posesji;
  • Ewidencja lokatorów – prowadzenie oraz aktualizowanie spisu mieszkańców;
  • Ściąganie czynszu – pobieranie opłat czynszowych od mieszkańców;
  • Rejestr i usuwanie awarii – organizacja przeglądów okresowych, konserwacji budynku oraz bieżących napraw na terenie nieruchomości;
  • Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji;
  • Organizacja zebrań wspólnoty.

Jak się zatem okazuje, administracja jest pojęciem zawężonym w stosunku do zarządzania i sprowadza się do podstawowych czynności niezbędnych do bieżącego utrzymania nieruchomości.

Administracja nieruchomości w praktyce

Pojęcie „administracja nieruchomości” odnosi się najczęściej do wspólnot mieszkaniowych. Efektywne zarządzanie nieruchomością, taką jak blok, kamienica czy całe osiedle, wymaga zaangażowania, dlatego też zadanie to właściciele powierzają zwykle doświadczonemu administratorowi. W takim wypadku administrator realizuje postanowienia właściciela, zwykle reprezentowanego przez zarząd wspólnoty, dbając o utrzymanie nieruchomości i organizując czynności z tym związane, np. sprzątanie, usuwanie awarii, pielęgnację zieleni czy pobieranie czynszów od lokatorów. Administracja może jednak dotyczyć również nieruchomości przeznaczonych na wynajem. Niezależnie od rodzaju usługi, jaka nas interesuje w związku z obsługą i administracją nieruchomości, warto korzystać z ofert renomowanych firm, posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości, czego przykładem jest biuro Wrona Rentals Jakub Wrona z Lublina.

śr. ocena 5 / głosów 5