Akcesoria do ochrony słuchu w miejscach pracy

Każdy kto w miejscu pracy narażony jest na hałas powinien posiadać odpowiednie akcesoria, których zadaniem jest ochrona słuchu. Przydadzą się one reprezentantom wielu zawodów. Sprawdźcie czym chronić swój słuch w miejscu pracy.

Obowiązki pracodawcy

Wszędzie tam, gdzie pracownicy w czasie wykonywania swoich obowiązków zmuszeni są do przebywania w miejscu o dużym natężeniu hałasu, pracodawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich kroków mających na celu ochronę ich słuchu. Podstawą jest zapewnienie pracownikom akcesoriów do ochrony słuchu.

Zgodnie z przepisami, hałas ciągły w miejscu pracy nie powinien przekraczać 85 dB. Maksymalny poziom dźwięku, na który można narażać pracowników to z kolei 110 dB, czyli tyle, ile emituje startujący odrzutowiec słyszany z odległości 100 metrów. Prawo uwzględnia także tzw. szczytowy poziom dźwięku ustalony na 135 dB, jednak nie może on występować stale, gdyż jest on groźny dla słuchu i może prowadzić do nagłego oraz trwałego przesunięcia progu słyszenia.

Hałas to poważne zagrożenie z jakim w miejscu pracy spotyka się wielu pracowników. Szacuje się, że na szkodliwe działanie hałasu w Polsce narażonych jest ponad 10 milionów osób. Brak środków zabezpieczających może spowodować trwałe ubytki słuchu – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący sklep AMW Odzież Robocza.

Najwięcej przypadków uszkodzenia słuchu spowodowanych przez hałas odnotowuje się w hutnictwie żelaza, górnictwie, przemyśle drzewnym i metalowym, a także przemyśle środków transportu, maszynowym i włókienniczym.

Akcesoria do ochrony słuchu

Ochronniki słuchu są rodzajem środków ochrony indywidualnej, które w sposób bezpośredni chronią użytkowników przed hałasem. Stosuje się je zawsze wtedy, gdy źródło zagrożenia nie może być usunięte lub nie można zastosować skutecznych środków ochrony zbiorowej.

Do akcesoriów do ochrony słuchu należą:

  • nauszniki przeciwhałasowe –  składają się z czasz tłumiących obejmujących małżowiny uszne, idealnie przylegają do głowy dzięki miękkim poduszkom uszczelniającym, mogą być niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych,
  • nauszniki tradycyjne – występują w wielu odmianach i prezentują zróżnicowany poziom tłumienia hałasu (wyraża go się w dB), dopasowuje się je do różnych poziomów hałasu, ich czasze wykonane są ze szczelnie obejmujących uszy tworzyw sztucznych, a wnętrza czasz wyłożone są miękkimi poduszeczkami, ich tłumiącą wyściółką jest przeważnie pianka z PCW lub poliuretanu,
  • nauszniki aktywne – to nauszniki tradycyjne wyposażone dodatkowo w układ elektroniczny wzmacniający dźwięki o niskim natężeniu, poprawiają zrozumiałość mowy i percepcję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, przeznaczone dla osób wykonujących monotonne czynności (zmniejszają poczucie odcięcia od świata, umożliwiają słuchanie radia),
  • wkładki przeciwhałasowe (zatyczki do uszu) – wkłada się je bezpośrednio do zewnętrznego kanału słuchowego, mogą być kształtowane przez producenta, użytkownika lub indywidualnie dla każdego użytkownika przy uwzględnieniu specyfiki budowy jego przewodu słuchowego, produkowane w różnych rozmiarach, tworzone z materiałów miękkich i zapewniających szczelność (np. waty mineralnej, gumy lub silikonu).

Podsumowując, akcesoria do ochrony słuchu to produkty, które powinny znajdować się na wyposażeniu każdego zakładu pracy, w którym natężenie hałasu może być szkodliwe dla zdrowia pracowników.