Ćwiczenia dla dzieci z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwoju, mieszczącym się w obszarze autyzmu. Obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności akceptowania pojawiających się zmian, ograniczoną elastyczność myślenia oraz obsesyjne wykonywanie okresowych czynności. Zespół Aspargera jest schorzeniem farmakologicznie nieuleczalnym. Aby pomóc dzieciom z tym zaburzeniem, można jednak wykonywać z nimi określone ćwiczenia.

Ćwiczenia dla dzieci z zespołem Aspergera mają na celu przede wszystkim zaradzenie problemom z interakcją społeczną, nauką, wspieranie rozwijania umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wspieranie koordynacji ruchowej. Przyjrzyjmy się poszczególnym ćwiczeniom z każdego wymienionego obszaru.

Problemy z interakcją społeczną

Dzieci z zespołem Aspargera bardzo trudno odnajdują się w społeczeństwie i mają bardzo poważne trudności z nawiązywaniem relacji. Aby temu zaradzić, najlepiej organizować pracę oraz ćwiczenia w grupach lub parach. Tego typu praca pozwala na ograniczenie czasu, spędzanego samotnie.

Ponadto dla dzieci, borykających się z tym zespołem, ważny jest usystematyzowany, jasny plan dnia i jego realizacja krok po kroku. Ważne będzie zatem wykonywanie określonych ćwiczeń w zaplanowanej kolejności.

Ponadto do ćwiczeń dla dzieci z zespołem Aspargera, mające na celu rozwiązanie problemów z integracja społeczną, to:

  • ćwiczenia, uczące utrzymywania kontaktu wzrokowego
  • wyrabiane świadomości przestrzeni ciała i empatii
  • stosowanie mowy ciała
  • nauka strategii odnoszących się do nawiązywania i kończenia rozmów

Problemy z nauką

Ćwiczenia, dzięki którym dzieci z zespołem Aspargera przezwyciężą problemy z nauką to  opisywanie właściwego wzorca zachowania dla danej sytuacji na kartce czy planszy oraz używanie ramówek słownych bądź obrazkowych. Ponadto przydatne będą wszelkie gry i zabawy interakcyjne:

  • składanie i demontaż przedmiotów
  • udział w konkretnych i przewidywalnych zdarzeniach

Problemy z abstrakcyjnym myśleniem

Innymi problemami, które utrudniają rozwój dzieciom z zespołem Aspargera, to trudności z myśleniem abstrakcyjnym, przy jednoczesnej, ponadprzeciętnej inteligencji. Osoby takie łatwo się rozpraszają i potrzebują wielu bodźców pozawerbalnych, aby się skupić. W celu ułatwienia im nauki oraz rozwinięcia myślenia abstrakcyjnego, stosuje się takie ćwiczenia, jak praca na planszach, wykresach, rysunkach, przeźroczach, stosowanie określonych schematów zajęć oraz dziennika prac domowych, posługiwanie się osiami czasowymi i kartami podróżniczymi. Tego typu pomoce dydaktyczne znajdziemy w internetowym sklepie Komlogo z narzędziami logopedycznymi oraz pedagogicznymi.

Problemy z koordynacją ruchową

Osobnym spectrum problemów osób, cierpiących na zespół Aspergera jest problem z procesami sensorycznymi oraz koordynacją ruchową. Usprawnienie motoryki będzie zatem polegało na różnego rodzaju ćwiczeniach korekcyjnych oraz terapii zajęciowej. By ograniczyć stymulację zmysłów oraz nadwrażliwość na hałasy, która jest charakterystyczna dla osób z opisywanym zaburzaniem, zaleca się izolację źródeł hałasu, stosowanie ramówek słownych bądź obrazkowych i stopniowe zwiększanie różnorodności dźwięków aby dziecko mogło się do nich przyzwyczajać. Warto wydzielić konkretnych obszary niwelujące dekoncentrację uwagi wzrokowej, przygotować jasno sprecyzowane pisemne polecenia oraz niwelowanie niepożądanych bodźców zewnętrznych.

śr. ocena 5 / głosów 5