Czy potrzebne są tłumaczenia dokumentów samochodu z zagranicy?

W przypadku rejestrowania w Polsce samochodu, który został zakupiony za granicą, wymagane jest przedstawienie przetłumaczonych dokumentów. Wynika to z tego, że urzędnik przeprowadzający proces rejestracji, nie jest zobowiązany do znajomości poszczególnych języków. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dokładnie określa, czyje tłumaczenia będą brane pod uwagę.

Tłumaczenie dokumentów jest niezbędne

Sprowadzanie zagranicznych samochodów jest bardzo popularne ze względu na duży wybór tanich jak na polski rynek egzemplarzy, które są w dobrym stanie. Wiąże się to z obowiązkiem rejestracji pojazdu czy zalegalizowania tablic rejestracyjnych. Według przepisów prawnych, rejestracja pojazdu sprowadzanego spoza Polski powinna dokonać się do trzydziestu dni od momentu jego zakupu. Jak tłumaczy ekspert z biura tłumaczeń Adex:

Przez ten okres trzeba także zadbać o przetłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych. Obowiązek tłumaczenia dokumentów pojazdowych przy procesie rejestracji określony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Dlaczego tłumaczenie dokumentów jest wymagane?

W przypadku rejestracji pojazdu z zagranicy urzędnik musi wiedzieć, co znajduje się w umowie. Nie ma on obowiązku znać języka każdego kraju, z którego sprowadzane są samochody. Umowy nie są takie same dla wszystkich narodowości, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Warunki mogą się od siebie różnić, a poszczególne wpisy często nie są jednolite. Dokumenty w języku obcym powinny być dołączone do wniosku o rejestrację wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. Dopiero taka forma daje urzędnikowi pewność, że tłumaczenie wykonano poprawnie i nie ma ono wpływu na informacje zawarte w umowie.

Które dokumenty muszą być przetłumaczone?

Przed rejestracją samochodu należy zadbać o to, aby przetłumaczony został dowód rejestracyjny, nawet jeśli będzie składał się z kilku części. Tłumacz przysięgły powinien zająć się także umową kupna. W przypadku, gdyby była ona dwujęzyczna, może być potrzebne poświadczenie od tłumacza, że treść polska jest zgodna z treścią zagraniczną. Przetłumaczone powinny być także wszystkie inne dokumenty, które potrzebować będzie urząd komunikacyjny, celny, skarbowy, bądź jakikolwiek inny urząd istotny dla sprawy. W przypadku kolizji pojazdu i całkowitego zniszczenia, w języku polskim należy także przedstawić dowód złomowania. Niezbędny jest także przetłumaczony rachunek bądź faktura.

śr. ocena 5 / głosów 5