Czym zajmuje się kancelaria prawno-patentowa?

Własność przemysłowa i intelektualna to bardzo szerokie zagadnienie. Jeśli prowadzimy własną działalność i wytwarzamy jakieś produkty, chcielibyśmy się ustrzec kopiowania i czerpania korzyści przez innych, z tego, na co sami ciężko pracowaliśmy. Na szczęście nie będziemy sami w takiej sytuacji, zawsze możemy się wtedy zwrócić o pomoc do kancelarii prawno-patentowej.

Kancelarie takie mogą wspierać przedsiębiorców, instytucje i osoby prywatne zarówno w postępowaniach krajowych, jak i zagranicznych, w zakresie ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Inną domeną takich kancelarii są skomplikowane sprawy dotyczące praw autorskich i pozostałej własności intelektualnej.

Jak wybrać odpowiednią kancelarię, kiedy zdarzy się niestety sytuacja naruszenia naszej własności intelektualnej czy przemysłowej? Spytaliśmy o to w Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT.

Postępowania w tych kwestiach bywają skomplikowane i bardzo złożone, dlatego pomocy warto szukać w renomowanych biurach zatrudniających doświadczoną kadrę, mogącą świadczyć kompleksowe usługi.

W jakim zakresie może nas wesprzeć kancelaria prawno-patentowa?

  • Przeprowadzenie dla nas wszelkich badań patentowych. Między innymi takich jak: badania zdolności patentowej rozwiązań, zdolności rejestrowej wzorów i znaków, badania czystości patentowej nowych produktów i technologii oraz badania stanu techniki dla wskazanych rozwiązań.
  • Opracowanie różnego rodzaju dokumentacji patentowej dla zgłaszanych do ochrony: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz jej wnoszenie do Urzędu Patentowego RP czy Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) lub też innych międzynarodowych instytucji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Prowadzenie w naszym imieniu postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej czy innymi instytucjami, związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.
  • Prowadzenie w naszym imieniu postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.
  • Wszczęcie i prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych, praw autorskich oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Ponadto wszelkie dodatkowe związane z tematem usługi, typu: opracowywanie umów dotyczących zarządzania wynalazkami, wycena znaków towarowych, tłumaczenie tekstów prawnych, biznesowych i technicznych, wykonanie opinii i ekspertyz, dozorowanie terminów opłat urzędowych związanych z utrzymaniem ochrony patentów.
śr. ocena 5 / głosów 5