Czym zajmuje się prawo upadłościowe?

W toku prowadzenia firmy okresy rozwoju i przestojów, a także zysków i strat są normalną rzeczą. Niekiedy, aby przedsiębiorstwo pozostawało konkurencyjne, a jego prowadzenie opłacalne, konieczne są inwestycje, a te zawsze wiążą się z ryzykiem. Największym zagrożeniem jest utrata wypłacalności. Może wtedy dojść do upadłości firmy. Na czym to polega i jak wygląda od strony prawnej?

prawo-upadlosciowe

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa?

Upadłość firmy to procedura prawna, która jest wszczynana w momencie, kiedy przedsiębiorstwo przestaje być wypłacalne: nie jest w stanie zapłacić swoim wierzycielom, np. dostawcom towaru, pracownikom czy firmom świadczącym usługi na rzecz upadającego przedsiębiorstwa.

Procedura upadłości ma w pierwszej kolejności chronić interesy wierzycieli, tak aby nie pozostali oni bez należnych im pieniędzy. Aby zabezpieczyć ich roszczenia, w toku procedury upadłościowej majątek firmy może być wyprzedany. Jest to jednak zaledwie jedno z kilku rozwiązań. Obecnie prawo upadłościowe dopuszcza też mniej restrykcyjne rozwiązania, które z jednej strony pozwalają spłacić długi, z drugiej – nie pozostawiają przedsiębiorcy z niczym. W zależności od tego, jakie są możliwości i potrzeby, wyróżnia się kilka rodzajów procedur upadłościowych:

  • upadłość z likwidacją majątku dłużnika,
  • upadłość z możliwością zawarcia układu między dłużnikiem a wierzycielami,
  • postępowanie naprawcze – gdy przedsiębiorstwo jest zagrożone upadłością.

Upadłość przedsiębiorstwa nie oznacza więc zupełnej katastrofy, a co więcej, może się okazać motorem pozytywnych zmian, dzięki którym firma wyjdzie na prostą. Tak może być w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ramach postępowania naprawczego. Jeżeli twoja firma jeszcze nie spełnia warunków upadłości, ale sytuacja jest coraz gorsza, warto skorzystać z tej drogi. W Polsce wciąż wiele przedsiębiorstw woli czekać na upadłość, niż podjąć działania, które mogłyby jej zaradzić. Tymczasem dobrze poprowadzone postępowanie naprawcze może pomóc wyjść z dołka. Przyda się tu pomoc wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, np. Grupy Prawnej Goldwin.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Procedury upadłościowe są przeprowadzane według ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Akt ten doczekał się kilkudziesięciu nowelizacji. Jako cel postępowania upadłościowego ustawa określa przede wszystkim zaspokojenie roszczeń wierzycieli, a w dalszej kolejności utrzymanie przedsiębiorstwa (o ile są do tego racjonalne przesłanki).

Tym, co ustawa wprowadziła do polskiego prawa, jest postępowanie naprawcze, o którego zaletach już powiedzieliśmy. Ponadto w ramach nowelizacji stworzono pojęcie i praktykę upadłości konsumenckiej, czyli analogicznej procedury przeznaczonej dla osób fizycznych. Wprowadzono także osobne postępowanie upadłościowe w przypadku deweloperów i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

śr. ocena 5 / głosów 5