Deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami – kierunek z przyszłością

Wybór kierunku studiów ma decydujący wpływ na rozwój ścieżki zawodowej i kariery młodego człowieka. Bardzo ważne jest zatem, aby przy podejmowaniu tej trudnej decyzji, kierować się nie tylko upodobaniami, ale przede wszystkim dobrym rozpoznaniem możliwości, jakie stwarza rynek pracy oraz kierunków, w jakich się on rozwija. Czy warto brać pod uwagę deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami?

Studiuj, żeby zarabiać

Dzisiejsi absolwenci szkół średnich doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że zawody jeszcze niedawno uznawane za elitarne, w dzisiejszej rzeczywistości nie gwarantują sukcesu zawodowego i wygodnego życia– zauważa nasz rozmówca z Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie.

Wykształcenie prawnicze i lekarskie z pewnością spotyka się dużym szacunkiem, jednak ścieżka kariery w tych dziedzinach jest trudna, a zarobki, na jakie można liczyć po wielu latach edukacji w tych kierunkach, niekoniecznie będą zadawalające.

O wiele rozsądniejszym wyborem jest zatem kształcenie w kierunkach mocniej związanych z finansami i biznesem. Mamy tutaj na myśli zarówno kierunki ogólne, jak finanse i rachunkowość, administracja czy handel, ale także te o węższej specjalizacji, jak marketing w finansach albo właśnie deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami.

Przyszłość w nieruchomościach

Dynamicznego rozwoju branży budowlanej w Polsce nie zachwiał nawet ostatni kryzys gospodarczy. W kraju istnieje olbrzymie i wciąż rosnące zapotrzebowanie na lokale, zarówno mieszkaniowe, jak i te przeznaczone na obiekty komercyjne. Oznacza to, że potrzebni są również specjaliści, zdolni do sprawnego kierowania inwestycjami deweloperskimi i dalszego zarządzania istniejącymi już obiektami.

Studia na kierunku deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania wymienionych wyżej zadań. Słuchacze poznają najnowocześniejsze koncepcje i metody administrowania nieruchomościami i przygotowują do samodzielnego opracowywania projektów inwestycji budowlanych we wszystkich aspektach, od wstępnych formalności, przez szczegółową organizację projektu, po działania marketingowe.

Studia na tym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób wiążących swoją przyszłość z biznesem i zainteresowanych branżą nieruchomości oraz tych, którzy chcą realizować się w zarządzaniu dużymi obiektami komercyjnymi, takimi jak centa handlowe.

Dyplom ukończenia deweloperstwa i zarządzania nieruchomościami to przepustka do świetnej kariery w branży nieruchomości. Absolwenci kierunku mogą liczyć na znalezienie pracy w dużych przedsiębiorstwach inwestycyjnych, ale także będą gotowi do prowadzenia własnego biznesu w tej branży.