Dlaczego warto zdecydować się na optymalizację podatkową?

Obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to jeden z głównych celów, jakie stawiają sobie przedsiębiorcy. Przy cięciu kosztów trzeba jednak pamiętać, by nie wpłynęło to na jakość oferowanych usług, Dlatego zamiast oszczędzać na materiałach czy sile roboczej, warto poszukać innych rozwiązań. Dobrym pomysłem może się okazać optymalizacja podatkowa.

Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Co właściwie oznacza termin „optymalizacja podatkowa”?

Optymalizacją podatkową nazywamy takie planowanie działań, które dąży do zmniejszenia obciążenia podatkowego. – tłumaczy specjalista z kancelarii doradztwa podatkowego Pukaluk z Warszawy. – Wykorzystując różne wymiary opodatkowania oraz odpowiednio konstruując strukturę transakcji i model biznesowy, można wybrać najkorzystniejszy system podatkowy. Podatnik ma przy tym do wyboru wiele instrumentów, takich jak ulgi, zwolnienia, zaliczki czy odliczenia, dzięki którym może – co bardzo istotne – w sposób legalny zmniejszać, a nawet unikać opodatkowania. Działanie w zgodzie z obowiązującym prawem jest tu sprawą kluczową, gdyż uchylanie się od płacenia podatków, a więc zatajanie informacji związanych z obowiązkiem podatkowym i oszukiwanie organów podatkowych, jest oczywiście przestępstwem. Dlatego tak ważna jest szczegółowa znajomość przepisów prawa podatkowego, pozwalająca na legalne obniżanie kosztów poprzez optymalizację podatkową. Takie działanie może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom.

Korzyści z optymalizacji podatkowej

Oczywistą korzyścią dokonywania optymalizacji podatkowej jest obniżenie wysokości podatków. W jakich obszarach najczęściej podejmuje się działania optymalizacyjne?

  • Podatki od nieruchomości – w związku z faktem, iż firmy płacą znacznie wyższe podatki od nieruchomości niż osoby prywatne, przedsiębiorcy chętnie korzystają z metod, takich jak np. wyodrębnienie lokali, zmiana formy ewidencji podatkowej czy założenie spółki, prowadzących do obniżenia podatków od nieruchomości.
  • Podatek VAT – w tym zakresie istotne znaczenie ma interpretacja rodzaju działalności, prowadząca do tego, by uzyskać preferencyjną stawkę podatku od usług i towarów, a więc wynoszącą np. 8% zamiast 23%. Optymalizacja podatkowa w tym obszarze może też obejmować wybór terminów rozliczania – raz na miesiąc bądź kwartał.
  • Podatek dochodowy – to prawdziwe pole do popisu dla specjalistów zajmujących się optymalizacją podatkową, która w tym zakresie może obejmować np. rozliczanie ponoszonych kosztów czy wpłacanie zaliczek na podatek. Do tego dochodzą instrumenty takie jak jednorazowa amortyzacja czy kredyt podatkowy – pomoc de minimis.
  • Poszukiwanie korzystniejszych systemów podatkowych – aby uzyskać preferencyjne warunki opodatkowania, a przy tym zmniejszyć ryzyko podatkowe, korzysta się z rozwiązań, takich jak rejestracja siedziby firmy w innym państwie zapewniającym mniejszy ciężar opodatkowania oraz pozwalającym uniknąć podwójnego opodatkowania.

Oprócz obniżenia wymiaru podatków, zaletą odpowiednio prowadzonej optymalizacji jest całkowita legalność działań i poprawienie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Należy jednak zaznaczyć, że jest to działanie długofalowe, którego rezultaty będą widoczne po pewnym czasie, w zależności od opracowanej strategii.