Formalności pogrzebowe – krok po kroku

Śmierć bliskiej osoby, chociaż jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć, wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Przede wszystkim należy zawiadomić lekarza oraz Urząd Stanu Cywilnego. Większość zakładów pogrzebowych oferuje pomoc w załatwieniu urzędowych spraw, jednak nasze działanie także będzie niezbędne. Jakie formalności pogrzebowe trzeba załatwić krok po kroku?

Śmierci bliskiej osoby towarzyszą takie uczucia jak szok, niedowierzanie, poczucie straty, żal i smutek. Jednocześnie musimy załatwić szereg formalności, aby godnie pochować naszego bliskiego. Dlatego lepiej zawczasu odpowiednio się przygotować i przekonać się, jakich formalności będziemy musieli dopełnić.

Zawiadom lekarza

Jeśli śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, musimy o tym bezzwłocznie powiadomić lekarza, najlepiej z przychodni rejonowej. Powinien być to lekarz, który jako ostatni, w ciągu 30 dni przed śmiercią, udzielał świadczeń lekarskich osobie zmarłej. Jeśli nie jest to możliwe, trzeba wezwać karetkę.

Lekarz jest niezbędny, aby stwierdzić zgon. On również wystawia akt zgonu, umożliwiający firmie organizującej pochówek zabranie ciała.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Następnym krokiem formalności pogrzebowych będzie wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd właściwy ze względu na miejsce zgonu należy powiadomić w ciągu 3 dni. Tam, razem z kartą zgonu, powinniśmy okazać dowód osobisty zmarłego, odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i złożyć wniosek o wydanie trzech bezpłatnych odpisów skróconych aktów zgonu.

Odpis aktu zgonu będzie niezbędny, w celu ustalenia z pracownikiem cmentarza daty oraz miejsca pochówku.

Rola zakładów pogrzebowych

Wiele zakładów pogrzebowych, takich jak Dom Pogrzebowy Szadkowski, oferuje kompleksową pomoc w zakresie formalności, związanych z pogrzebem. Po dostarczeniu do zakładu karty zgonu, dowodu osobistego osoby zmarłej, dokumentu poświadczającego jej ubezpieczenie i swojego dowodu osobistego oraz po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia, możemy liczyć na załatwienie formalności.

W gestii zakładu pogrzebowego będzie zatem organizacja pogrzebu oraz kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych, a także dopełnienie formalności w urzędach, na cmentarzach i w kościele. Tego typu przedsiębiorstwa organizują także ceremonię ostatniego pożegnania, pozwalającą godnie rozstać się z naszym bliskim zmarłym.

Zasiłek pogrzebowy

Na koniec warto wspomnieć, że w sytuacji śmierci bliskiej osoby należy nam się zasiłek pogrzebowy. Przysługuje on osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Wynosi on 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Dołączyć do niego należy:

  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego)
  • dokument, potwierdzający ubezpieczenie zmarłego
śr. ocena 5 / głosów 5