Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dlaczego jest tak istotna w budynku i kto ją musi posiadać

Ogień to nieokiełznana siła, która trawi wszystko, co spotka na swojej drodze. Dlatego podejmujemy działania, aby zapobiec powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Kiedy jednak do niego dojdzie, powinniśmy umieć sobie poradzić. Temu służy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Gdzie musi się ona znaleźć i jaką rolę gra w systemie zabezpieczeń pożarowych?

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać wszelkie informacje niezbędne do zapewnienia sobie bezpieczeństwa na wypadek powstania ognia w danym obiekcie. Musi zatem obejmować: sposób postępowania w razie pożaru lub innego zagrożenia, metody zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, o ile są one planowane, warunki ewakuacji i jej organizację, a także sposoby sprawdzenia realizacji tych warunków, metody zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz z instrukcją, a wreszcie obowiązki stałych użytkowników obiektu związane z ochroną przeciwpożarową.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być regularnie aktualizowana – nie rzadziej niż raz na dwa lata, chyba że przed upływem tego czasu w obiekcie zmieniono coś, co wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej. Papierowa wersja instrukcji w postaci broszury lub „książeczki” musi być ulokowana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

W każdym budynku panują inne warunki co do powierzchni, użytych w konstrukcji materiałów, lokalizacji, a sam budynek może mieć różne przeznaczenie. Dlatego dokumenty związane z bezpieczeństwem pożarowym są przygotowywane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki budynku – osobno dla każdego klienta. Specjaliści ds. ppoż. (np. www.e-behapowiec.pl) przeprowadzają wizję lokalną budynku i zapoznają się z dotyczącą go dokumentacją. Na tej podstawie specjalista sporządza instrukcję, która następnie trafia do akceptacji właściciela budynku. Po tym, jak zaaprobuje on instrukcję, pozostaje przekazać wiedzę pracownikom. Warto zainwestować w dobre szkolenia BHP i ppoż., podczas których wiedza na temat bezpieczeństwa pożarowego zostanie podana w przystępny sposób.

Jakie obiekty muszą posiadać instrukcję przeciwpożarową?

Przepisy określają, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi znaleźć się w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich oraz takich, które znajdują się na terenach zamkniętych, które służą obronności państwa lub należą do zakładów karnych i aresztów śledczych. Znaczenie ma też kubatura brutto obiektu. Część stanowiąca odrębną strefę pożarową nie może przekraczać 1000 m3 w przypadku budynku lub jego części oraz 1500 m3 w przypadku budynku inwentarskiego. Powierzchnia strefy pożarowej innego obiektu niż budynek nie może przekroczyć 1000 m2.