Jak znaleźć dobrą agencję pracy za granicą?

Praca zawodowa zapewnia nam byt. Dlatego, w razie konieczności, szukamy jej nawet poza granicami naszego kraju. Nie jest to jednak prosta sprawa. Nie każdy ma bowiem znajomych za granicą, którzy pomogą mu w poszukiwaniach, a osoby czy firmy oferujące pośrednictwo niestety bardzo często okazują się nieuczciwe. Na szczęście na rynku są i dobre agencje pracy. Trzeba tylko wiedzieć, jak je znaleźć.

agencja-pracy

Praca za granicą

„Za chlebem” wyjeżdżamy, kiedy nie możemy znaleźć pracy na miejscu albo kiedy oferowane za nią zarobki są niewystarczające. Dane statystyczne mówią, że co dziesiąty aktywny zawodowo Polak szuka zatrudnienia zagranicą, a 2,2 miliona rodaków już wyjechało z kraju. Najlepsze oferty to te polecone i sprawdzone przez znajome nam osoby. Nie zawsze mamy jednak taką możliwość i musimy szukać na własną rękę.

Uważaj na oferty pracy w internecie

Obecnie najwięcej ofert pracy można znaleźć w internecie. Na przeróżnych portalach ogłaszają się osoby prywatne – jako pośrednicy, agencje pracy oraz bardzo rzadko sami pracodawcy.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Sedulus, jednej z największych agencji pracy za granicą w Polsce: Z usług osób, które podają się za prywatnych pośredników, nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, a ich jedynymi danymi kontaktowymi są adresy e-mail – zdecydowanie radzimy nie korzystać. Takie ogłoszenie może umieścić każdy, a Ty nie masz żadnej możliwości zweryfikowania wiarygodności takiej osoby. Jeśli szukasz pracy za granicą, skorzystaj z pomocy profesjonalnej agencji pracy.

Dobra agencja pracy za granicą

Obecnie na rynku można znaleźć wiele agencji pracy. Niestety, nie każda z nich działa uczciwie. Zanim więc zdecydujesz się skorzystać z usług jednej z nich, dokładnie ją sprawdź. Jak to zrobić?

1. Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CDEIG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czy dana agencja jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza i od kiedy.

2. Każda agencja pracy, która prowadzi rekrutację pracowników w sposób legalny, musi posiadać odpowiedni certyfikat. Listę firm posiadających ten certyfikat znajdziesz na stronie http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka/szczegoly?id=41326

3. Poszukaj informacji na temat danej agencji na forach internetowych, obecnie coraz więcej osób dzieli się swoimi doświadczeniami. Opinie innych, którzy już korzystali z usług wybranej przez Ciebie agencji, mogą być dla Ciebie cenną wskazówką.

Co jeszcze warto wiedzieć przed wyborem agencji pracy za granicą i na co zwrócić uwagę?

4. Zgodnie z prawem, każda agencja pracy ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy za granicę pisemną umowę. Umowa ta musi zawierać w sobie następujące informacje:

 • dane pracodawcy,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • dokładne warunki pracy i wynagradzania,
 • świadczenia socjalne przysługujące przyszłemu pracownikowi,
 • obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji pracy,
 • warunki ubezpieczenia społecznego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorób tropikalnych,
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy agencją pracy a pracownikiem z Polski – w tym zapis o stronie pokrywającej koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz o trybie dochodzenia roszczeń z tym związanych,
 • kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą takich jak dojazd, powrót, wydanie wizy, badanie lekarskie czy tłumaczenie dokumentów,
 • zapis o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do pracy na terenie państwa, do którego agencja kieruje.

5. Opłaty

Jak już wyżej wspominaliśmy przy okazji umowy pomiędzy pracownikiem a agencją pracy, dozwolone jest pobieranie przez firmę pośredniczącą opłat z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem osoby do pracy za granicą. Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencje pośredniczące mają prawo żądać opłat za:

 • dojazd i powrót pracownika,
 • wydanie wizy,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenie dokumentów.

Przy czym powyższe opłaty muszą zostać wcześniej wyspecyfikowane w umowie, zawartej pomiędzy agencją a osobą kierowaną do pracy.

Agencje pracy nie mają prawa żądać opłat innych niż wyszczególnione powyżej. Pobieranie przedpłat, kaucji czy opłat eksploatacyjnych jest nielegalne.

Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione punkty, znajdziesz dobrą agencję pracy za granicą. To bardzo ważny wybór, który determinuje Twoje życie zawodowe i prywatne na kilka lat, a może i na całe życie. Warto więc dobrze wybrać!

śr. ocena 5 / głosów 7