Jakie są warunki spisania testamentu przed notariuszem?

Testament, czyli nasza ostatnia wola. Warto przemyśleć, jak i komu chcielibyśmy oddać zgromadzony za życia majątek. Jeśli nie pomyślimy o tym zawczasu prawo dziedziczenia działa zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Jeśli nie chcemy by po naszej śmierci majątek dziedziczyli bliscy w porządku ustawowym, ale ktoś spoza tego kręgu należy sporządzić testament. Jak więc postąpić, gdy chcielibyśmy obdarować swoimi dobrami określone osoby?

Co to jest testament notarialny i kto  go może spisać?

Testament notarialny jest to nasza ostatnia wola spisana i potwierdzona przez notariusza. Obowiązkiem notariusza jest ustalić, czy osoba chcąca sporządzić testament, czyli spadkodawca, jest w pełni władz umysłowych. Następnie notariusz przyjmuje oświadczenie spadkodawcy, które spisuje w formie aktu notarialnego. Kolejny krok to głośne przeczytanie przez notariusza testamentu i podpisanie go przez spadkodawcę. Tak spisany i poświadczony notarialnie dokument daje nam pewność i gwarancję wypełnienia naszej ostatniej woli. Jak podkreśla notariusz z Kancelarii Notarialnej Doroty Szuman-Krzych w Szczecinie:

Testament notarialny stanowi dowód tego, co zostało w nim zawarte i jest przede wszystkim dokumentem urzędowym. Taki testament bardzo trudno jest obalić i dlatego z notarialnej formy testamentu należy skorzystać w sytuacji, gdy chcemy spadkobierców obciążyć zapisem na rzecz wskazanej osoby bądź instytucji.

Testament może spisać każda osoba, która jest w pełni świadoma podejmowanych decyzji. Obowiązkiem notariusza jest ustalenie tożsamości spadkodawcy, sprawdzenie, czy posiada on pełną zdolność do czynności prawnych oraz czy działa świadomie. Testament jest sporządzany jednostronnie co oznacza, że nie ma możliwości spisania testamentu przez dwie osoby, np. małżeństwo.
Cena przygotowania takiego dokumentu została  ustalona w rozporządzeniu określającym stawki tzw. taksy notarialnej i wynosi 50zł. Jeśli klient zażyczy sobie wypis jest on dodatkowo płatny. Spadkodawca decyduje komu takie wypisy mogą być wydawane.

Gdzie przechowywać testament?

Najlepszym miejscem na zdeponowanie tego ważnego dokumentu jest biuro notarialne. Notariusz, po uzyskaniu zgody spadkodawcy, wpisuje testament do NORT, czyli Notarialnego Rejestru Testamentów. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli z łatwością odszukać ten dokument. Wpis do rejestru jest bezpłatny, osoba szukająca informacji na temat istnienia dokumentu ponosi jednorazową opłatę w zamian za wiadomość o miejscu przechowywania dokumentu. Nie może jednak poznać jego treści.

Wykonawca testamentu

Po spisaniu testamentu należy koniecznie poinformować bliskiego spadkobiercę lub wykonawcę testamentu, że taki dokument istnieje oraz wskazać mu adres naszego notariusza. Zadaniem wykonawcy testamentu jest sprawna realizacja postanowień zawartych w tym dokumencie. Otwarcie testamentu następuje po śmierci testatora, wtedy też jest otwarcie spadku. Wykonawcą testamentu może  być jedna lub kilka osób wskazanych przez zmarłego, zarówno spadkobierca, jak i inna osoba w pełni zdolna do czynności prawnych, np. adwokat.

śr. ocena 5 / głosów 5