Karta podatkowa i ryczałt – najprostsze metody rozliczeń podatkowych

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą wybrać sposób opodatkowania swojej działalności. Wybór formy opodatkowania przez każdego początkującego przedsiębiorcę jest bardzo ważny, gdyż wpływa na wysokość podatku. W poniższym artykule dowiemy się, dlaczego karta podatkowa i ryczałt to najprostsze metody rozliczeń podatkowych.

Karta podatkowa

Najlepiej sprawdza się w przypadku przedsiębiorców, których obroty są niewielkie. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym jest bardzo proste. Wystarczy, co miesiąc płacić ustaloną kwotę podatku, która jest niezależna od osiąganych przychodów. Wysokość tej kwoty ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie danych przedstawionych w deklaracji PIT-16 oraz kwot określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mówiąc prościej – pod uwagę brany jest rodzaj i zakres działalności, wielkość gminy, liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzimy działalność oraz liczba pracowników, których zatrudniamy w naszej firmie. Istotne jest, aby podatek płacić również wtedy, gdy działalność nie przyniosła żadnych przychodów w danym okresie. Niewątpliwym plusem wyboru tej formy opodatkowania jest brak prowadzenia ewidencji. W celu zgłoszenia tej formy opodatkowania musimy wypełnić formularz PIT-16. Możemy zrobić to samodzielne lub skorzystać z pomocy księgowej, np. biura rachunkowego DOKUM oferującego pełne usługi księgowe. Pamiętajmy, że przy karcie podatkowej istnieje kilka ograniczeń. Przedsiębiorca nie może korzystać z usług innych firm, z wyjątkiem usług specjalistycznych, jak np. biuro rachunkowe. Nie możemy zatrudniać osób na umowę zlecenie czy dzieło w celu wykonywania prac związanych z naszą działalnością.  Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie spełni warunków albo zdarzy się, że złamie którąś z zasad, wówczas przechodzi na rozliczanie podatku na zasadach ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma opodatkowania przewidziana jest tylko dla działalności gospodarczych i spółek cywilnych. Wybierając ryczałt musimy prowadzić ewidencję księgową, która polega tylko na zapisywaniu swoich przychodów, tutaj koszty nas nie interesują. Jest to idealny wybór dla osób, które nie chcą płacić podatku w momencie, w którym nie osiągają żadnych przychodów. Kwotę podatku oblicza się, jako stały procent od przychodu. Przedsiębiorca płaci podatek tylko za miesiące, w których pojawia się przychód. Stawkę podatku wybieramy w zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Rozliczenie roczne dokonujemy na formularzu PIT-28. Tej formy opodatkowania nie mogą wybrać osoby zajmujące się wytwarzaniem czy sprzedażą towarów objętych akcyzą. Przy tej formie opodatkowania nie możemy łączyć przychodów z innymi, np. przychodami z pracy na etacie. Nie mamy również możliwości skorzystania z ulg podatkowych, np. na dziecko, tracimy możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Zarówno karta podatkowa i ryczałt uniemożliwiają naszemu małżonkowi prowadzenie działalności tego samego typu lub w podobnym zakresie. Pamiętajmy, że jeżeli po czasie stwierdzimy, ze chcemy wybrać inną formę opodatkowania, to do 20 stycznia każdego roku możemy dokonać zmiany.

śr. ocena 5 / głosów 5