Kursy i szkolenia UDT – kategorie uprawnień

Szkolenia i kursy UDT są szansą na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy, jak również podwyższenie swoich kwalifikacji. Dzięki nim można uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną i tym samym uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzającego znajomość obsługi maszyn takich jak: wózki widłowe, suwnice, żurawie, podesty itp. Dowiedz się, jakie kategorie kursów UDT są obecnie dostępne.

kurs-udt

Kursy UDT na wózki widłowe, suwnice, podesty i żurawie – kategorie

Do popularnych kursów UDT zalicza się kurs z obsługi wózków jezdniowych. Uczestnikom proponowany jest w 3 kategoriach, które obejmują wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane (kategoria I WJO), wózki z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria II WJO) oraz wózki prowadzone i zdalnie sterowane (kategoria III WJO). Dzięki nim każdy uczestnik kursu uzyska odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy jako operator wózków jezdniowych podnośnikowych. Uzyskane kwalifikacje sprawdzą się w pracy m.in. na wózkach elektrycznych, spalinowych oraz gazowych. Szkolenia i kursy UDT obejmują również inne urządzenia. Do równie popularnych, co wózki widłowe zalicza się kursy I i II kategorii na suwnice. Dzięki nim można uzyskać uprawnienia do sterowania suwnicami, wciągnikami oraz wciągarkami sterowanymi z poziomu roboczego (bądź w kategorii I S – z kabiny) oraz żurawiami stacjonarnymi warsztatowymi.

Z kolei biorąc pod uwagę kursy UDT z obsługi podestów typu podnośniki i zwyżki, można skorzystać ze szkoleń w dwóch kategoriach: II P (podesty ruchome np. wiszące, masztowe i stacjonarne) i I P (podesty ruchome przejezdne np. wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe i przewoźne). W ramach szkoleń UDT można również zapisać się na kurs z obsługi żurawi. Podobnie jak we wcześniejszych kursach, można szkolić się w poszczególnych kategoriach: żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne i samojezdne (kategoria II Ż) oraz żurawie wieżowe, szybkomontujące i szynowe (kategoria I Ż).

Wciągniki, wciągarki oraz układnice – poznaj kategorie tych kursów UDT

Obecnie rynek pracy ma duże zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących obsługiwać maszyny typu wciągarki, wciągniki i układnice. Aby konkretny kandydat otrzymał pracę na tym stanowisku, powinien posiadać certyfikat ukończenia kursu UDT np. w profesjonalnym ośrodku szkoleniowym GALILEUM w Gliwicach. W przypadku wciągników i wciągarek są dwie kategorie kursów. Kategoria II W dotyczy szkoleń na wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych, w tym hakowych ogólnego przeznaczenia oraz specjalnych: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe i innych. Z kolei kategoria I W dotyczy wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych, w tym hakowych ogólnego przeznaczenia oraz specjalnych: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe i innych.

śr. ocena 5 / głosów 5