Na czym polega serwis instalacji przeciwpożarowych?

Bez względu na to, jak solidnie wykonano instalację przeciwpożarową danego obiektu, jej poszczególne elementy, nawet nieużywane, z czasem mogą ulegać niszczeniu. Aby mieć pewność, że istniejąca instalacja pełni swoje funkcje i zapewnia bezpieczeństwo, należy regularnie poddawać ją serwisowi. Jakie czynności wchodzą w skład serwisu instalacji ppoż.?

serwis-instalacji-przeciwpozarowej

Po co wykonywać serwis instalacji przeciwpożarowej?

Regularny serwis instalacji przeciwpożarowej ma na celu przede wszystkim zapewnienie sprawności wszystkich tworzących ją urządzeń – mówi ekspert z firmy Pirotoks.

W trakcie prac serwisowych dokonuje się przeglądu technicznego i konserwacji poszczególnych urządzeń gaśniczych, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych usterek i natychmiastowa ich eliminacja.

Jednak w sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za dopilnowanie terminowego przeglądu instalacji nie troszczy się szczególnie o bezpieczeństwo, dodatkową motywacją może być Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów i terenów.

Zgodnie z ustawą, właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za stan instalacji, toteż niedopełnienie obowiązków związanych m.in. z legalizacją gaśnic może wiązać się dla niego z poważnymi karami pieniężnymi.

Jakie prace wykonuje serwisant instalacji przeciwpożarowej?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, serwis instalacji przeciwpożarowej obejmuje przeglądy techniczne i konserwację urządzeń składających się na system ochrony ppoż. obiektu. Mamy tu więc na myśli legalizację gaśnic oraz agregatów gaśniczych, pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych i sygnalizacji pożaru, a także systemów oddymiających. Podczas serwisu sprawdzane są także parametry sieci hydrantowych i oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawność sterowania drzwiami przeciwpożarowymi.

Jak często wykonywać serwis instalacji przeciwpożarowej?

Zgodnie z literą prawa, przeglądu technicznego instalacji przeciwpożarowej należy dokonywać co najmniej raz do roku, chyba że zalecenia producenta poszczególnych urządzeń gaśniczych stanowią inaczej. Dokładne wymagania wobec sprzętu gaśniczego opisują Polskie Normy dotyczące urządzeń ppoż. i właśnie wg nich należy planować harmonogram i zakres prac serwisowych.

Istotne jest także, by serwisu instalacji przeciwpożarowej dokonywała osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Dlatego przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu konkretnej firmy, warto sprawdzić jej doświadczenie i upewnić się, że pracownicy posiadają właściwe kwalifikacje.

śr. ocena 5 / głosów 4