Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Konsumenci przy wyborze marki zwracają uwagę na coś więcej niż tylko wysoką jakość towarów i usług. Wielu z nich priorytetowo traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). To sposób, w jaki firmy zarządzają procesami biznesowymi, aby uzyskać ogólny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Jak dokładnie działa społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to po prostu wzięcie przez firmę odpowiedzialności za skutki społeczne i środowiskowe ich działalności. Zwolennicy tej koncepcji uważają, że działalność gospodarcza przyczynia się do powstawania różnych problemów – a skoro tak, firma powinna pomagać je rozwiązywać. Większość konsumentów zgadza się, że osiągając cele biznesowe, firmy powinny jednocześnie angażować się w działania CSR. Oznacza to, że dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu można poprawić reputację przedsiębiorstwa i zwiększyć zyski. Co więcej, koncepcja ta przyciąga nie tylko konsumentów, ale także wartościowych pracowników. Wpływa również na poziom zaufania akcjonariuszy.

Sposoby praktykowania CSR

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest odpowiedzialność społeczna dla ich klientów, wiele firm koncentruje się teraz na kilku szerokich kategoriach CSR:

1. Działania na rzecz środowiska. Jednym z głównych celów społecznej odpowiedzialności biznesu jest środowisko. Firmy niezależnie od wielkości mają duży ślad węglowy. Wszelkie kroki, jakie podejmują w celu zmniejszenia tego śladu, są dobre zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa.

2. Filantropia. Przedsiębiorstwa mogą również stosować odpowiedzialność społeczną przekazując pieniądze, produkty lub usługi na cele społeczne. Większe firmy mają zwykle dużo zasobów, które mogą przynosić korzyści organizacjom charytatywnym i lokalnym społecznościom.

3. Etyka w miejscu pracy. Traktując pracowników sprawiedliwie i etycznie, firmy mogą wykazać swoją społeczną odpowiedzialność. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które działają poza granicami kraju, gdzie przepisy prawa pracy mogą być inne.

4. Wolontariat.

Uczestnictwo w wydarzeniach wolontariackich wiele mówi o szczerości firmy. Angażując się w tego typu akcje, nie oczekując niczego w zamian, firmy mogą wyrazić swoje zaniepokojenie konkretnymi problemami i okazać wsparcie niektórym organizacjom – tłumaczy ekspert z programu Solidna Firma.

Budowanie biznesu odpowiedzialnego społecznie

Podejmowanie inicjatyw odpowiedzialnych społecznie jest sytuacją, w której wszyscy wygrywają. Firma nie tylko przemówi do świadomych społecznie konsumentów i pracowników, ale także będzie realnie zmieniać świat. W CSR przejrzystość i uczciwość tego, co robisz, ma kluczowe znaczenie dla zdobycia zaufania publicznego. Jeśli decyzje dotyczące odpowiedzialności społecznej będą podejmowane za zamkniętymi drzwiami, ludzie będą się zastanawiać, czy te inicjatywy rzeczywiście są wdrażane, a darowizny faktycznie trafiają do organizacji charytatywnych. W działania CSR warto zaangażować swoich pracowników. Niech czują, że mają głos. Z kolei konsumenci muszą zobaczyć na własne oczy pracę, którą firma wykonuje dla swojej społeczności. Na przykład, jeżeli jej produkty są wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu, warto o tym poinformować. Konsekwencja to kolejna ważna część CSR. Trzeba aktywnie i długotrwale pracować nad społeczną odpowiedzialnością – ta umowa nie jest jednorazowa.

śr. ocena 5 / głosów 5