Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny.

Wypadki zdarzają się każdego dnia. Nikt nie potrafi przewidzieć tych tragicznych okoliczności. Codziennie słyszymy o wypadkach drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Również w pracy zdarzają się śmiertelne wypadki. Jak postąpić, jeśli w wypadku straciliśmy bliską osobę? Czy w związku z jej śmiercią możemy liczyć na odszkodowanie lub rekompensatę? Kto i jak nam może pomóc w tak trudnych okolicznościach?

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym.

W polskim prawie, odszkodowanie za śmierć w wypadku jest wypłacane z OC sprawcy wypadku. O odszkodowanie tego typu może się ubiegać najbliższa rodzina ofiary, czyli małżonek, dzieci i rodzice. Dodatkowo również dziadkowie lub partnerzy z niezalegalizowanych związków. Należy wiedzieć, że odszkodowanie komunikacyjne nie jest przyznawane automatycznie i trzeba wystąpić o nie do ubezpieczyciela sprawcy. Ponadto zgłaszając roszczenia, musimy udowodnić, że odszkodowanie nam się należy. Jeśli w sądzie przedstawimy fakty świadczące o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej na skutek śmierci bliskiej nam osoby, możemy otrzymać odszkodowanie. Ma ono formę jednorazowej wypłaty pieniężnej – tłumaczy specjalista z kancelarii prawniczo-brokerskiej Adversum.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny w pracy.

Wypadek śmiertelny w pracy to zgodnie z definicją prawa zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne. Wypadek może mieć miejsce w siedzibie firmy lub drodze z, lub do pracy. Rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Składa wniosek do pracodawcy, a ten przekazuje go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS ustala prawo do świadczeń i ich wysokość.

Jeśli wypadek został spowodowany z winy pracodawcy, np. w związku z zaniedbaniem BHP, rodzina zmarłego może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie. Związane jest to z podaniem pracodawcy do sądu i udowodnieniem jego winy.

Zadośćuczynienie pieniężne za wypadek śmiertelny.

Ta forma ma na celu wyrównanie krzywd powstałych wskutek śmierci osoby w wypadku. Jego zadaniem jest kompensacja cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych zmarłej osoby.  Do grona najbliższych oprócz rodziny zaliczamy osoby, które potrafią w sądzie udowodnić bliskie więzi ze zmarłym. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowej wypłaty, której wysokość ustala sąd, po zapoznaniu się z przedstawionymi dowodami.

Pojęcia odszkodowanie i zadośćuczynienie często są mylone. Należy pamiętać, że ich znaczenie prawne jest inne. Odszkodowanie dotyczy sfery materialnej życia człowieka. Natomiast zadośćuczynienie jest związane ze sferą niematerialną, czyli naszym cierpieniem po stracie bliskiej osoby.

śr. ocena 5 / głosów 5