Podstawowe zadania agentów ochrony.

Agencji ochrony na Polskim rynku jest coraz więcej. Oferują one wiele różnorodnych usług i zatrudniają pracowników o bardzo różnych kwalifikacjach. Warto pamiętać, żeby zawsze upewnić się, jakie licencje posiadają. Koncesjonowana agencja, zawsze będzie spełniała wszelkie przepisy polskiego prawa i daje nam gwarancję, że zatrudnia tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Ochrona osób

Jednym z najczęściej wykonywanych zadań agentów ochrony jest usługa ochraniania osób. Oferta taka skierowana jest do osób publicznych, ale i prywatnych, które obawiają się o swoje bezpieczeństwo i nietykalność. Jak dowiedzieliśmy się w Biurze Ochrony GABOR:

Zadania te realizują doświadczeni pracownicy ze specjalistycznym wyszkoleniem i o wysokiej kulturze osobistej, znający przynajmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym. Najczęściej to byli funkcjonariusze BOR.

Agenci, zajmujący się ochroną osobistą powinni być sprawni fizycznie oraz posiadać umiejętność przewidywania i neutralizowania zagrożenia, a także dostosowania się do każdej sytuacji. Niektóre agencje ochrony realizują program „Bezpieczne dziecko”, polegający na odwożeniu i przywożeniu dzieci do i ze szkoły oraz z innych zajęć.

Ochrona mienia

Większość agencji jest nam w stanie zaproponować zaprojektowanie planu ochrony obiektu z uwzględnieniem możliwych zagrożeń i propozycji ich zabezpieczenia. Po uzgodnieniu z nami i ustaleniu, jakie mamy oczekiwania, na czym nam najbardziej zależy, pracownicy agencji mogą przeprowadzić montaż oraz serwis różnego rodzaju systemów zabezpieczeń technicznych. Ustalone też zostają niezbędne procedury związane z obowiązkami pracowników ochrony, osób postronnych chcących wejść na teren chroniony, podejmowanymi interwencjami i incydentami oraz prowadzeniem ewidencji wszelkich zdarzeń. Agenci z dobrych firm są jednolicie i estetycznie umundurowani, wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażeni w środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego.

Usługi dodatkowe

Tutaj zadania agentów ochrony będą się różniły w zależności od specyfiki agencji. Niektóre firmy oferują pracowników wykonujących zadania w patrolu interwencyjnym. Oprócz zadań interwencyjnych, patrole realizują również zadania prewencyjne, polegające na regularnym patrolowaniu obiektów, asystują przy otwieraniu lub zamykaniu obiektów oraz kontrolują pracowników na obiektach z fizyczną ochroną stacjonarną. W niektórych agencjach możemy zamówić usługę konwojowania pieniędzy, innych wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów czy dokumentów. Zdarzają się firmy, które świadczą też usługi z zakresu monitorowania GPS np. samochodów, motocykli, łodzi, pojazdów specjalnych i innych, dzięki czemu można odnaleźć pojazd w razie kradzieży. Bardziej wyspecjalizowanym agencjom będziemy mogli zlecić bezpieczeństwo organizacji czyli wywiad gospodarczy, kontrwywiad, ochronę przed atakiem socjotechnicznym, bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochronę przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz kryminalnymi i inne.

śr. ocena 5 / głosów 5