Radca Prawny w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – nowe uprawnienia

Dotychczas w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z ochroną znaku towarowego mogliśmy być reprezentowani wyłącznie przez rzeczników patentowych. Jednakże, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej, od dnia 30 listopada 2015 roku sytuacja ta uległa zmianie. Otóż obecnie, pełnomocnikiem strony w zakresie m.in. tego rodzaju spraw, mogą być także adwokaci i radcowie prawni. Warto wiedzieć jakie nowe uprawienia zostały im nadane, a także jakie funkcje mogą pełnić, aby nasze postępowanie przed Urzędem Patentowym zakończyło się sukcesem i z oczekiwanym rezultatem.

Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej, zajmującym się sprawami z zakresu własności przemysłowej. Do jego obowiązków należy między innymi przyjmowanie i badanie zgłoszeń, które dotyczą wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, oraz znaków towarowych, dokonanych w celu uzyskania ochrony, orzekania w sprawie udzielenia patentów oraz rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym.

Jeszcze do 2015 roku, w wyżej wymienionych sprawach reprezentować nas mógł wyłącznie rzecznik patentowy, przy czym Ustawodawca, chcąc ułatwić m.in. przedsiębiorcom i ich prawnikom przejście przez wszelkie procedury związane z uzyskaniem ochrony na znaki towarowe, dokonał zmiany w tym zakresie.

Reprezentowanie stron

Zgodnie ze zmianą ustawy, adwokaci oraz radcowie prawni mogą występować jako pełnomocnicy stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w sprawach, które wiążą się z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych.

Mogą oni zatem świadczyć wszelkiego rodzaju usługi prawne, w sprawach, które dotyczą uzyskania, a następnie utrzymania prawa ochronnego na znak towarowy. Możemy być pewni, że będą reprezentować nas na tak samo wysokim i merytorycznym poziomie, jak robią to rzecznicy patentowi.

Jedną z bardziej renomowanych kancelarii, świadczących omawiane usługi jest Kancelaria Radców Prawnych CGH, współpracująca zarówno z klientami indywidualnymi, jak i mniejszymi oraz dużymi firmami.

Współpraca 

W wyniku zmian w ustawie adwokaci i radcowie prawni nie zdobyli jednak uprawnień do reprezentacji stron w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. 

Ograniczenie to nie wyłącza jednak możliwości uzyskania koniecznej pomocy prawnej w powyższym zakresie w Kancelarii Radców Prawnych CGH , która współpracuje z rzecznikami patentowymi, aby móc skutecznie i rzetelnie a co najważniejsze kompleksowo, reprezentować swoich klientów.

śr. ocena 6.3 / głosów 4