Rola szkoły podstawowej w rozwoju dziecka

Szkoła podstawowa to miejsce, w którym dziecko spędza około 6‒8 lat (w zależności od tego, jak wygląda w danej chwili system edukacji). Zadaniem szkoły jest nie tylko edukować, ale też wychowywać dziecko i przygotowywać je do dorosłego życia. W jaki sposób szkoła wywiera wpływ na rozwój dziecka? Co można zrobić, aby jej oddziaływanie było jak najlepsze? Czy wybór szkoły ma znaczenie?

Szkoła podstawowa – drugi dom!

Szkoła podstawowa to najdłuższy etap edukacji, a przy tym najważniejszy. Uczęszczanie do szkoły podstawowej przypada na okres najbardziej intensywnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego rola szkoły w tym procesie jest nie do przecenienia.

Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, atmosfera bezpieczeństwa panująca w placówce i gotowość do wspierania dziecka w tym niełatwym czasie mogą pozytywnie wpłynąć na jego rozwój, a potem na całe dorosłe życie. Z drugiej strony szkoła, w której uczeń jest tylko numerem w dzienniku, a uczniowie złem koniecznym, może wyrządzić dziecku trwałą krzywdę, podciąć mu skrzydła i sprawić, że cała idea edukacji będzie wzbudzała w nim niechęć.

Dziecko spędza w szkole tak dużo czasu, że śmiało można nazwać ją drugim domem. Czy będzie to dom ciepły i gościnny? To zależy od decyzji rodziców. Jeżeli nie chcesz, aby Twoja pociecha spędziła sześć lat w przeludnionej placówce, w skostniałej instytucji, na nauce przestarzałymi metodami, rozważ szkołę niepubliczną. Małe klasy, stale doskonaląca się kadra i szeroka gama dodatkowych zajęć przygotowujących do życia w zmieniającym się świecie sprzyjają rozwojowi dziecka i pozwalają mu odkryć talenty, umiejętności oraz poznać swoją własną wartość. W szkole Promyk nie ma równania w dół!

Jak szkoła podstawowa wpływa na rozwój dziecka?

Oddziaływaniu środowiska szkolnego na rozwój dziecka poświęcono wiele opasłych tomów. Streszczając je, należy powiedzieć przede wszystkim to, że szkoła wpływa na rozwój dziecka wielokierunkowo.

Nauka na lekcjach rozwija jego umiejętności językowe, logiczne, plastyczne, a także zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia. To również sposobność do rozwoju sensorycznego, manualnego, nauki zapamiętywania i efektywnego uczenia się.

Na przerwach dziecko socjalizuje się z rówieśnikami, uczy się współpracy, ale też odkrywa, czym są konflikty i jakie są sposoby ich rozwiązywania. Zajęcia fizyczne wpływają pozytywnie na kondycję dziecka i jego rozwój fizyczny. Ruch jest bardzo ważnym aspektem harmonijnego rozwoju, usprawnia pracę serca, pozwala rozładować napięcie i buduje pozytywne nawyki – wysportowane dziecko to zdrowy dorosły!

W szkole podstawowej dziecko kontaktuje się też z dorosłymi i odkrywa, jak działa szkoła jako instytucja. Może aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach i udzielać się w organizacjach uczniowskich. W ten sposób uczy się norm społecznych i poznaje różne role, z którymi zetknie się w dorosłym życiu.

śr. ocena 5 / głosów 4