Szkolenia dla instalatorów w zakresie fotowoltaiki. Dlaczego warto w nich uczestniczyć? Plan szkolenia.

Świat ciągle poszukuje tanich i łatwo dostępnych źródeł energii o dużej wydajności. W sytuacji, kiedy Ziemi grozi katastrofa ekologiczna związana z tzw. efektem cieplarnianym, wydaje się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem może być jedynie energetyka oparta na bezpośrednim wykorzystywania promieniowania słonecznego. Dla bilansu termicznego atmosfery ziemskiej byłoby to działanie neutralne.

Fotowoltaika technologią z przyszłością

Nie wchodząc szczegółowo w przyczyny nadmiernego ocieplania się atmosfery powodowane działalnością człowieka, możemy powiedzieć, że proces ten w głównej mierze wynika z wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii. Spalanie węgla i paliw ropopochodnych przyczynia się do emisji olbrzymich ilości gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, który jest głównym sprawcą ocieplania się klimatu. Łatwo się domyślić, że również elektrownie jądrowe pozyskujące energię w wyniku rozszczepiania jąder dodatkowo docieplają atmosferę. Nie inaczej będzie z energetyką bazującą na syntezie termojądrowej. Zawsze w tych przypadkach nasza atmosfera dostanie dodatkowy „zastrzyk” energii, a więc ciepła.

Jedynie bezpośrednie przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię użytkową nie przynosi dla ziemskich procesów klimatycznych żadnych negatywnych skutków. W ten sposób przy pomocy kolektorów słonecznych produkujemy „neutralne” ciepło (które i tak, bez naszej woli, zawsze dociera do Ziemi), a przy użyciu ogniw fotowoltaicznych pozyskujemy, znacznie wygodniejszą w stosowaniu, energię elektryczną. Technologię, która pozwala nam zmieniać energię słoneczną w energię elektryczną, nazywamy fotowoltaiką. Sprawą badań naukowych w zakresie materiałoznawstwa jest znalezienie opracowanie techniki budowy jak najwydajniejszych ogniw fotowoltaicznych. Same ogniwa w fotowoltaice, to jednak nie wszystko, o czym przekonują nas specjaliści z firmy SPIRVENT z Poznania.

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Współczesne panele fotowoltaiczne zbudowane są z półprzewodników, które przetwarzają energię słoneczną w elektryczny prąd stały. Jak wiemy ogromna większość wszelkich domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych działa w oparciu o prąd zmienny i do takiego prądu większość wszelkiego rodzaju urządzeń jest dostosowana. Wynika to z tego, że prąd przemienny jest znacznie łatwiejszy do przesyłania na większe odległości.

Do przekształcania prądu stałego otrzymywanego ogniwach fotowoltaicznych w prąd zmienny służą tzw. falowniki, zwane też inwerterami solarnymi. Nasza instalacja musi być także wyposażona w rozdzielnicę prądu stałego, która umożliwia zastosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz nadmiarowo-prądowych, chroniących układ po stronie napięcia stałego. Wszystkie elementy instalacji łączone są z sobą przy pomocy specjalnych przewodów solarnych odpornych na promieniowanie UV oraz wysoką temperaturę. W instalacji montowane są także różnego rodzaju urządzania regulacyjne oraz monitorujące.

Generatory fotowoltaiczne mogą mieć różne konstrukcje: autonomiczne, hybrydowe, skojarzone, wolnostojące stacjonarne, wolnostojące nadążne, koncentratorowe i inne.

Szkolenia z fotowoltaiki i ich plan

Wydawać mogłoby się, że zbyt dużo miejsca poświęciliśmy w poprzednich akapitach sprawom niezwiązanym bezpośrednio z tematem artykułu, zrobiliśmy to jednak celowo. Po pierwsze chcieliśmy uzmysłowić wszystkim zainteresowanym, jakie znaczenie dla świata ma fotowoltaika i że jej ranga będzie szybko rosnąć, co oczywiście będzie generować popyt na związane z nią usługi. Po wtóre chcieliśmy pokazać przyszłym instalatorom, montażystom i serwisantom generatorów fotowoltaicznych, że to zawód perspektywiczny, a zatem warto w siebie zainwestować. Po trzecie wreszcie chcieliśmy powiedzieć, że aczkolwiek instalacje fotowoltaiczne nie są specjalnie skomplikowane w budowie, to wielość stosowanych w nich rozwiązań wymaga od obsługi sporej wiedzy, którą można zdobyć tylko na stosownych szkoleniach.

Plany typowego szkolenia z zakresu fotowoltaiki obejmują:

  • ogólne wiadomości z fotowoltaiki
  • dobór i projektowanie systemów fotowoltaicznych
  • praktyczne elementy montażu
  • omówienie konkretnych systemów (m.in. system Wolta)
  • montaż i konfiguracja elementów instalacji (w tym systemu i urządzeń SPIRVENT).
śr. ocena 5 / głosów 5