W jakich sytuacjach można odrzucić spadek?

Otrzymałeś spadek, obarczony długami? A może chcesz przekazać w prosty sposób swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom? Pozwala na to procedura odrzucenia spadku. Ważne, by pamiętać o zachowaniu ustawowych terminów, a także by złożyć odpowiedni wniosek. W jakich sytuacjach można odrzucić spadek dowiecie z naszego krótkiego przewodnika.

W procedurze odrzucania spadku istotne są dwie kwestie: komu przypada on w udziale i w jakich sytuacjach możemy ów spadek odrzucić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

W jakich sytuacjach można odrzucić spadek?

Spadek może odrzucić każdy spadkobierca testamentowy i ustawowy. Najczęstsze sytuacje w których dochodzi do odrzucenia spadku, to obciążenie spadku licznymi długami lub jego niewielka wartość. Inną sytuacją, w której możemy odrzucić spadek jest chęć przekazania działu spadkowego innym członkom rodziny, czyli spadkobiercom ustawowym, bez przeprowadzania działu spadku.

Aby odrzucić spadek, należy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o podstawie dziedziczenia, złożyć stosowane oświadczenie. Jeśli go nie złożymy, przyjmuje się, że spadek został przyjęty wprost. W napisaniu stosowanego oświadczenia pomoże nam kancelaria adwokacka Katarzyny Kamienowskiej.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem, który przekazuje później oświadczenie do sądu lub przed sądem. Może to nastąpić ustnie do protokołu lub pisemnie, z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie możemy też wysłać pocztą; wówczas liczy się data stempla pocztowego na liście poleconym. Pismo może być także złożone przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym.

Następstwa odrzucenia spadku

Udział spadkowy osoby odrzucającej spadek przypada jego dzieciom lub pozostałym spadkobiercom ustawowym. W przypadku dziedziczenia z testamentu, w miejsce spadkobiercy ustawowego wejdą inni spadkobiercy testamentowi, jeśli takowi byli powołani, w częściach dokładnie odpowiadających ich udziałom lub spadkobiercy „podstawieni”. Dzieje się tak, gdy spadkodawca zastrzegł w testamencie, że w przypadku odrzucenia spadku bądź wystąpienia innej ważnej przyczyny, uniemożliwiającej dziedziczenie, w miejsce wskazanego przez niego spadkobiercy wstąpi wskazana osoba lub osoby. W miejsce osoby odrzucającej spadek mogą wejść także spadkobiercy ustawowi, jeśli nie ma innych spadkobierców testamentowych. Będzie to także sytuacja, w której spadkodawca nie zastosował opisywanej instytucji podstawienia.

śr. ocena 5 / głosów 5