Jakie zadania stoją przed administratorem nieruchomości?

Przed mieszkańcami budynków, takich jak bloki czy kamienice, który razem tworzą wspólnotę mieszkaniową, stoi wiele zadań wymagających czasu, wiedzy i zaplecza technicznego. Dlatego też wspólnoty coraz częściej decydują się na korzystanie z usług profesjonalnych administratorów nieruchomości. Czym jest i jaki zakres obowiązków obejmuje administracja nieruchomości?

Na czym polega administrowanie nieruchomości?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż administrator nieruchomości to nie to samo co zarządca nieruchomości. – Tłumaczy specjalista reprezentujący firmę zajmującą się obsługą i zarządzaniem nieruchomościami Adminion Nieruchomości  z Poznania:

O ile ten ostatni wykonuje szerszy zakres czynności związanych z gospodarowaniem majątkiem i optymalizacją jego funkcjonowania, o tyle administrator podporządkowany jest zarządowi wspólnoty i zajmuje się bardziej podstawowymi zadaniami związanymi z bieżącą obsługą nieruchomości. Administrator sprawuje opiekę nad budynkiem i przyległym terenem, całym osiedlem lub jego częścią, dbając o czystość, porządek i dobry stan techniczny instalacji i budynków, a także zajmując się niezbędnymi kwestiami formalnymi związanymi z ewidencją mieszkańców i opłat. O ile administrator podlega zarządowi wspólnoty, który odpowiada za jego działalność, to administratorowi mogą być poporządkowane inne firmy, które obsługują nieruchomość w ramach świadczenia usług porządkowych czy wykonywania prac serwisowych i remontowych.

Zadania administratora nieruchomości

Jakie dokładnie zadania leżą w gestii administratora nieruchomości? Zaliczamy do nich następujące prace:

  • Ewidencja lokatorów i opłat – prowadzenie i aktualizowanie spisu mieszkańców i pobieranie wpłat na podatki, egzekwowanie opłat czynszowych od lokatorów.
  • Dbałość o porządek – nadzór nad czynnościami porządkowymi, np. firmą sprzątającą, zarówno w częściach wspólnych budynku, jak i na posesji, np. w ogrodzie.
  • Bezpośrednia obsługa wspólnoty – organizowanie zebrań, współpraca z zarządem, przyjmowanie skarg, rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii instalacji.
  • Kontrola stanu technicznego nieruchomości – monitorowanie i bieżące usuwanie awarii, prowadzenie dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów technicznych i prac remontowych oraz konserwacyjnych.
  • Obsługa korespondencji – prowadzenie korespondencji i odpowiedniego dziennika.
  • Uproszczona księgowość i sprawy formalne – gromadzenie, prowadzenie i kontrola nad wykazami bankowymi, dokumentami księgowymi, rejestrem przelewów.
  • Kontrola jakości usług – monitorowanie realizacji umów na dostawę mediów i wywóz nieczystości.