Zalety korzystania z programu Erasmus

Program Erasmus działa z powodzeniem od ponad 30 lat. W tym czasie skorzystało z niego ponad 2 miliony studentów, a liczba ta wzrasta dynamicznie z każdym kolejnym rokiem. Obecnie, rokrocznie na wymianę zagraniczną udaje się już blisko 200 tysięcy studentów z kilkudziesięciu europejskich krajów. Co wpływa na tak ogromną popularność programu Erasmus? Jakie korzyści mogą odnieść studenci, którzy zdecydują się w nim uczestniczyć?

Zalety korzystania z programu Erasmus

Nowe szanse i perspektywy

Motywacje przemawiające za wyjazdem na Erasmusa są naprawdę rozmaite. Jak pokazują doświadczenia studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, osoby zdecydowane na studia za granicą dostrzegają co najmniej kilka istotnych korzyści. Poza oczywistymi – takimi jak wszechstronny rozwój naukowy – sporą rolę odgrywają kwestie pozaakademickie, m.in. zwiększenie szansy na rynku pracy czy możliwość przebywania w obcym kraju, z czym łączy się poznawanie nowych ludzi, odmiennych kultur i poszerzanie wiedzy o świecie. Erasmus to też sposobność do doskonalenia języka obcego, którym na co dzień raczej nie ma okazji się posługiwać. Program łączy elementy edukacyjne i rozrywkowe. Uczy, bawi, ale przede wszystkim stanowi swoistą szkołę charakteru – pomaga wypracować samodzielność, niezależność oraz umiejętność radzenia sobie daleko od domu.

Doświadczenie jedyne w swoim rodzaju

Wiele osób wspomina pobyt na Erasmusie jako doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Nic w tym dziwnego – program umożliwia wyjazd na studia tylko raz. Mimo to, nabyte wówczas kompetencje i doznane przeżycia często rzutują na dalsze losy prywatne i zawodowe. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których stypendyści po ukończeniu studiów w Polsce wyjeżdżają na uczelnię zagraniczną, aby tam kontynuować naukę na własny rachunek lub w ramach innych programów stypendialnych. Osoby pozostające w kraju też świetnie sobie radzą. Dojrzałe i pewne siebie, są zaradne, odpowiedzialne, punktualne i odnajdują się w sytuacjach stresowych. Bardzo często mają ściśle sprecyzowane plany życiowe na kilka lat do przodu, co przy wkraczaniu w prawdziwe dorosłe życie ma niebagatelne znaczenie. Jak zatem widać, program Erasmus stwarza szereg wymiernych korzyści – nie tylko tych stricte naukowych, ale i osobistych. To szansa dla wszystkich, którzy szukają właściwej drogi w życiu i chcą popracować nad własnym rozwojem, stając się jeszcze lepszą wersją samego siebie.

śr. ocena 5 / głosów 1