Zasady sporządzania testamentu

Jak samodzielnie spisać testament? Co musi zawierać się w testamencie, aby sąd mógł bez trudu ustalić spadkobierców i potwierdzić ważność testamentu? Wyjaśniamy, jak sporządzić testament i co należy zawrzeć w naszej ostatniej woli.

Najważniejszą zasadą dotyczącą samodzielnie sporządzanego testamentu jest konieczność jego odręcznego spisania. Nie możemy napisać go na komputerze albo na maszynie. Tylko własnoręczny testament nie będzie budzić wątpliwości co do autentyczności. Przecież bardzo trudno byłoby podrobić cały dokument, znacznie trudniej niż tylko jeden podpis znajdujący się na jego końcu.

Jeśli nie zastosujemy się do wymogu własnoręcznego spisania testamentu, nasza ostatnia wola będzie nieważna, co oznacza zastosowanie do spadku reguł dziedziczenia ustawowego, tak jakbyśmy w ogóle nie sporządzili testamentu.

Praktyczne wskazówki dla osób spisujących testament

Bazując na praktyce sądowej, można wymienić kilka prostych wskazówek, które zapewnią ważność testamentu i uniemożliwią jego podważenie. Bardzo ważną kwestią jest odpowiednie zatytułowanie dokumentu, tak aby wiadomo było, iż jest to ostatnia wola. Najprościej zatytułować go po prostu: „Testament Karoliny Kwiatkowskiej” albo „Testament” lub „Moja ostatnia wola”.

Następnie powinniśmy zastosować formułkę, która pozwala jednoznacznie zidentyfikować autora i spadkobierców. Na przykład:

Ja niżej podpisana Karolina Kwiatkowska oświadczam, że swój majątek przekazuję: Tomaszowi Kwiatkowskiemu synowi Marii i Grzegorza, Annie Tomasik z domu Kwiatkowska córce Karoliny i Tomasza, itd.

Podanie nazwiska, imiona oraz imion rodziców spadkobierców jest stosowane po to, aby uniknąć wątpliwości, pomiędzy które osoby chcemy podzielić majątek. Pamiętajmy również, że testament musi zostać spisany czytelnie, możemy podczas pisania skreślić wyrazy lub części zdań, ale każdą z tych poprawek należy potwierdzić własnoręcznie – opatrując je datą i podpisem.

Nie zapomnijmy również podpisać samego testamentu. Nie wystarczy podpis na kopercie, w której się znajduje. Ważne jest, aby podpis znajdował się na dokumencie. Nie zapominajmy również o dacie, ponieważ pozwala ona ustalić, który z testamentów jest najbardziej aktualny i czy w momencie jego spisania autor był uznawany za osobę poczytalną. Datę można zapisać na początku, końcu, a nawet i w treści samego testamentu.

Testament nie musi być długim dokumentem, w zasadzie wystarczy jedno albo parę zdań. Oczywiście, jeżeli nie posiadamy długiej listy spadkobierców i nie zamierzamy dzielić naszych dóbr drobiazgowo – dodaje pracownik Kancelarii Notarialnej notariusza Doroty Szuman – Krzych.

Przykład testamentu:

Testament

Ja, Arkadiusz Wąsik, w razie śmierci cały swój majątek przekazuje mojej córce Annie Kryszak.

(własnoręczny podpis) Arkadiusz Wąsik

Radom, 01.01.2017