Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

W zależności między innymi od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wysokości i regularności przychodów czy ponoszonych kosztów działalność ta może być opodatkowana na jeden z kilku sposobów. Który z nich jest najkorzystniejszy? Często dowiadujemy się tego dowiedzieć dopiero po wypróbowaniu konkretnej formy opodatkowania. Na szczęście da się ją zmienić – i o tym właśnie traktuje poniższy artykuł.

Najczęściej spotykaną formą rozliczania się z fiskusem są tzw. zasady ogólne, które znajdują zastosowanie w praktycznie każdej branży. Oprócz tego do wyboru mamy również podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, gdzie stawka opodatkowania zależy od rodzaju wykonywanej działalności, a także kartę podatkową. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy, dotyczące zarówno wysokości odprowadzanego ostatecznie podatku, jak również formalności, których trzeba dopełnić.

Która forma najlepsza?

W wyborze optymalnej dla naszego przedsiębiorstwa formy opodatkowania może pomóc nam biuro księgowo-rachunkowe, którego doświadczeni pracownicy zadbają też o to, by związane z ewentualną zmianą sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym procedury przebiegły prawidłowo. Przeprowadzenie tej zmiany bywa konieczne w sytuacji, gdy obroty firmy spadają, jak również wtedy, gdy prosperujemy coraz lepiej. Inna niż dotychczasowa forma opodatkowania jest w stanie bowiem często zarówno uchronić przed bankructwem, jak i zmaksymalizować zyski.

Kiedy można dokonać zmiany?

Decyzję o przejściu na nowy sposób rozliczania i odprowadzania należności podatkowych należy podjąć i zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia każdego roku. Kolejnej zmiany będzie można dokonać dopiero w następnym roku podatkowym – chyba że postanowimy zrezygnować z ryczałtu na rzecz rozliczania się na zasadach ogólnych. Kolejny wyjątek to karta podatkowa, z której można nie tylko w dowolnym momencie zrezygnować, ale też zmienić jej wysokość. Na dopełnienie związanych z tym formalności mamy 14 dni od doręczenia urzędowi decyzji w tej sprawie. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje aż do ewentualnej kolejnej zmiany lub zamknięcia działalności, nie trzeba więc składać żadnych dodatkowych oświadczeń i wniosków przedłużających korzystanie z niej.

Niezbędne formalności

W przypadku działalności gospodarczej innej niż jednoosobowa w celu zmiany formy opodatkowania można skorzystać z ogólnego pisma ePK. Podatnicy zarejestrowani w CEIDG powinni wypełnić formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy albo przez Internet, korzystając z profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego. Gdy wybieramy kartę podatkową, do wniosku należy dołączyć PIT-16.

Złożenie zawiadomienia o rezygnacji z podatku liniowego skutkuje przejściem na rozliczanie się według zasad ogólnych – mówi specjalista z katowickiego biura rachunkowo-księgowego PLUS.

Jeśli natomiast przechodzimy na te zasady z ryczałtu, musimy założyć ewidencję środków trwałych, odejmując od ich początkowych kwot przypadające na okres opodatkowania ryczałtem odpisy amortyzacji, którą przedsiębiorca może w tym konkretnym przypadku wybrać.