Bezpieczeństwo pożarowe w trakcie imprezy

Za bezpieczeństwo imprezy zawsze odpowiada jej organizator i nie dotyczy to wyłącznie imprez masowych. Zapewnienie bezpieczeństwa to nic innego jak spełnienie rygorystycznych wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób, które są obecne na imprezie, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa to szereg czynności, które mają na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Co warto na ten temat wiedzieć?

bezpieczenstwo-pozarowe

Podstawowe zasady zapewniania bezpieczeństwa pożarowego

Organizator imprezy, w której bierze udział wiele osób, w pierwszej kolejności powinien zadbać o właściwe warunki ewakuacyjne. Polskie prawo bardzo wyraźnie wskazuje, ile wyjść ewakuacyjnych powinno znajdować się w budynku o konkretnej powierzchni. Wskazuje też odległość od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia oraz odległość od wyjścia ewakuacyjnego do drzwi klatki schodowej, czy drzwi prowadzących na zewnątrz budynku. Konieczne jest sprawdzenie sprawności działania urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe urządzenia gaśnice i przenośne urządzenia gaśnicze, systemów sygnalizacji pożarowej. Istotne jest także właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych i miejsc, w których uruchamia się urządzenia przeciwpożarowe, gdzie znajdują się telefony, wyłączniki prądu, czy kurki głównych instalacji gazowych zgodnie z Polskimi Normami.

Właściwa obsługa imprezy

Organizator imprezy ma obowiązek dokładnie zaznajomić pracowników obsługi i służby ochrony obiektu z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru. Jak mówi nam przedstawiciel Śląskiej Agencji Koncertowej, pracownicy muszą zostać zaznajomieni z zasadami organizacji oraz prowadzenia ewakuacji, a także z zasadami uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych i użycia gaśnic. Choć teoretycznie jest to oczywiste i o sposobie alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych wiedzą nawet najmłodsze dzieci, organizator ma obowiązek przypomnieć o tym pracownikom obsługi i służby ochrony. O bezpieczeństwie pożarowym w trakcie imprezy decyduje zapewnienie stałego nadzoru nad jej przebiegiem. Pracownicy służby ochrony powinni dbać o to, by uczestnicy imprezy przestrzegali zakazu używania otwartego ognia, utrzymywać drożność dróg ewakuacyjnych i zapewniać przejezdność dróg pożarowych.

Organizując imprezę, zawsze należy stosować się do obowiązujących przepisów prawnych, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. Każdy obiekt i teren jest inny, więc jeśli na przykład organizujemy pokaz pirotechniczny i prawo mówi, że stanowisko odpalania materiałów powinno się znajdować minimum 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności, a w pobliżu znajduje się inny obiekt, czy przedmiot, który mógłby się łatwo zapalić (jak dmuchany zamek do zabawy dla dzieci), trzeba wziąć to pod uwagę. Rozsądek przede wszystkim.

śr. ocena 5 / głosów 5