Wymagania sanitarne przy organizacji imprez masowych

Organizatorzy imprez masowych odpowiadają za bezpieczeństwo ich użytkowników pod wieloma względami. Nie tylko poprzez zatrudnienie funkcjonariuszy ochrony czy zapewnienie warunków do sprawnej ewakuacji w nagłych przypadkach, ale również dbając o odpowiednie zaplecze sanitarne przestrzeni, w której odbywa się wydarzenie. Regulują to przepisy ustawy z 20 marca 2009 r., a także unijne rozporządzenia z 2004 r.

Impreza masowa może mieć charakter sportowy, rozrywkowy lub artystyczny, odbywać się na stadionie, w hali sportowej albo innym budynku bądź na terenie, gdzie zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej udostępniono przynajmniej 300 miejsc w obiekcie zamkniętym i przynajmniej 1000 miejsc w obiekcie o innym charakterze.

Inspekcja sanitarna

Na przeprowadzenie imprezy masowej trzeba uzyskać pozwolenie lokalnych organów władzy. Do wniosku o jego wydanie należy zaś dołączyć opinię państwowego inspektora sanitarnego, który bierze pod uwagę m.in. liczbę i rozmieszczenie sanitariatów (nie mniej niż jeden na stu uczestników wydarzenia, czy to w formie przenośnej, czy stacjonarnej), punktów pomocy medycznej oraz przewidziany sposób utrzymania danego terenu w czystości (w czasie trwania imprezy i po jej zakończeniu), w tym gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych i gastronomicznych.

Punkty gastronomiczne

Osobnym zagadnieniem jest kwestia ewentualnego żywienia biorących udział w imprezie osób.

Tutaj pod lupę brane są zarówno restauracje czy zakłady małej gastronomii, jak i obiekty tymczasowe, czyli np. namioty, stragany, automaty z żywnością albo ostatnio coraz bardziej popularne food trucki – wylicza przedstawiciel Śląskiej Agencji Koncertowej.

Ważne jest ich usytuowanie (z wyszczególnieniem punktów, w których prowadzona ma być sprzedaż alkoholu), projekt, konstrukcja i utrzymanie w czystości oraz dobrym stanie technicznym, co zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia produktów spożywczych, zwłaszcza przez zwierzęta.

Przepisy dotyczące żywności

Miejsca, w których żywność jest podczas imprez masowych przygotowywana i dystrybuowana, powinny mieć dostęp do umywalek zapewniających higieniczne mycie oraz suszenie rąk. Należy zapewnić warunki również do czyszczenia i dezynfekcji używanych w tych miejscach narzędzi oraz powierzchni mających kontakt z produktami spożywczymi. Zarówno powierzchnie te, jak i narzędzia muszą być wykonane z materiałów gładkich, nietoksycznych, odpornych na korozję. Oprócz tego trzeba zapewnić dostęp do właściwej ilości zimnej oraz gorącej wody pitnej, a także warunki, w których możliwe będzie monitorowanie i utrzymanie warunków termicznych odpowiednich dla danego typu żywności.