tag: bezrobotni

szkolenia dla bezrobotnych

Sposoby aktywizacji osób bezrobotnych

Rynek pracy oferuje bezrobotnym szereg usług, które określamy terminem aktywizacji zawodowej. Celem aktywizacji osób bezrobotnych jest pobudzenie ich do aktywności zawodowej. Usługi te realizowane... więcej