tag: mikrometr

mikrometr

Metody zastosowania i rodzaje przyrządów mikrometrycznych

Mikrometry to przyrządy, używane w warsztatowej technice pomiarowej. Służą do mierzenia wymiarów geometrycznych przedmiotów wykonanych z materiałów twardych, a także wymiarów wewnętrznych, głównie średnic otworów.... więcej