tag: monitorowanie klimatu

monitorowanie klimatu

Rejestracja temperatury i wilgotności w procesie przechowywania oraz dostaw produktów objętych obowiązkiem ich rejestracji

Temperatura i wilgotność powietrza to czynniki składające się na warunki klimatyczne danej przestrzeni. Utrzymywanie klimatu odpowiedniego do przechowywania i transportu niektórych towarów jest narzucone... więcej