tag: pełnomocnicy

pelnomocnik

Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu komorniczym?

W postępowaniu egzekucyjnym, podobnie jak w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz sprawach apelacyjnych i niemal każdym innym postępowaniu cywilnym, strona może mieć pełnomocnika.... więcej