tag: przetwarzanie odpadów

Co to jest RIPOK?

Gdy mówi się obecnie o wywozie odpadów i usługach oczyszczania miasta, bardzo często w dyskusjach pada skrót: RIPOK. Niektóre osoby wiedzą, że to jakiś... więcej

Na czym polega utylizacja odpadów przemysłowych?

Według definicji encyklopedii utylizacja to wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacją nazywamy także po prostu zniszczenie odpadów, na przykład w spalarni. Odpady przemysłowe,... więcej

Pojemniki do segregacji odpadów

W XXI wieku ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszym codziennym życiu. Z działaniami proekologicznymi spotykamy się niemal na każdym kroku, czego dobrym przykładem... więcej

Znaczenie sortowania odpadów dla środowiska naturalnego

Sortowanie odpadów wywiera niebagatelny wpływ na kondycję środowiska naturalnego. Wyselekcjonowane nieczystości stanowią cenne surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” – w pierwotnej... więcej

Prawidła recyklingu. Co oznaczają kody na tworzywach sztucznych?

Według uśrednionych szacunków, na świecie produkuje się obecnie ponad 700 rodzajów tworzyw sztucznych. Zdecydowana większość z nich kwalifikuje się do ponownego przetworzenia. Aby jednak... więcej

Rodzaje ślimaków do tworzyw

Odzysk i recykling odpadów z tworzyw sztucznych odbywa się z wykorzystaniem rozmaitych technologii, umożliwiających ponowne wykorzystanie materiałów polimerowych do produkcji nowych wyrobów. Najczęściej stosowaną... więcej